Sök

Allmänhetens frågestund

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde finns det möjlighet för kommuninvånare att ställa frågor som rör kommunfullmäktiges ansvarsområde.

Allmänhetens frågestund anordnas mellan klockan 18.00 och 18.30 i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Frågestunden genomförs i den omfattning och under den tid frågor förekommer.

Under allmänhetens frågestund kan du ställa frågor som rör kommunfullmäktiges verksamhetsområden.

Ställa en fråga

Din frågan ska vara inlämnad till kommunkansliet senast klockan 18.00, torsdagen före sammanträdet. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade, skickas till e-postadress ks@varberg.se alternativt använd e-tjänsten nedan.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter