Sök

Val

Val är det viktigaste sättet du som invånare kan påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU. Rätten att rösta fram en folkvald församling som styr är en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. Ordet demokrati betyder just folkstyre.

Sverige har allmänna val var fjärde år till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är över 18 år, svensk medborgare och folkbokförd i Varbergs kommun kan då rösta fram politiker till:

  • Kommunfullmäktige i Varberg
  • Regionfullmäktige i Halland
  • Riksdagen

  Efter valet 2022

  Den 11 september 2022 var det val till riksdag, kommun och regionfullmäktige.

  Kommunen ansvarar för genomförandet av allmänna val

  Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna val samt för folkomröstningar i Sverige och det är Sveriges kommuner som ansvarar för själva genomförandet av de allmänna valen.

  Det är kommunen som ser till att det finns röstmottagare, att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats för att röstning ska kunna genomföras.

  I alla kommuner finns en valnämnd, en lokal valmyndighet. Det är valnämnden som har ansvaret för genomförandet av valet inom kommunen. Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen och på onsdagen i veckan efter valdagen.

  Vill du veta mer?

  På valmyndighetens hemsida www.val.se Länk till annan webbplats.. kan du läsa mer om val och se valresultat från tidigare val.

  ikon

  Kontakta oss

  Kommunkansliet

  Marcus Andersson
  Engelbrektsgatan 15
  0340-69 71 94
  marcus.andersson@varberg.se

  Självservice & blanketter