varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Varbergs vision - Västkustens kreativa mittpunkt

Person med orange t-shirt med texten Varberg västkustens kreativa mittpunkt på ryggen framför Varbergs kallbadhus

Visionen Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt beskriver hur Varbergs kommun ska utvecklas. Innehållet har tagits fram i nära samarbete mellan företag, invånare, politiker och tjänstemän och den tillhör alla som bor eller rör sig i vår kommun. Alla kan vara med och påverka kommunens framtid och bidra till ett mer kreativt Varberg.

Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll. Den ska vara styrande för kommunens utveckling som helhet och vägledande i allt från målformuleringar till handlingsplaner.

I visionen ingår en verksamhetsidé som riktar sig till kommunens medarbetare, med fokus på det viktiga uppdrag som alla kommunens anställda och politiker har gemensamt. Vi har också fyra ledord som beskriver hur vi ska jobba för att lyckas, och två förhållningssätt som ska genomsyra allt vi gör.

Vision

Västkustens kreativa mittpunkt

Verksamhetsidé

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Ledord

  • Nytänkande
  • Kunskap
  • Framåtanda
  • Mod

Förhållningssätt

  • Hållbarhet: Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
  • Delaktighet: Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.
ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter