Sök

Kontaktinformation förvaltningar

Här finns kontaktuppgifter till alla förvaltningar och förvaltningschefer.

OBS! Kontakta i första hand kommunens kontaktcenter Varberg direkt.

Förskole- och grundskoleförvaltningen

Besöksadress: Norra Vallgatan 14
Telefon: 0340-880 00
E-post: fgn@varberg.se

Förvaltningschef  för förskole- och grundskoleförvaltningen

Carina Uvenfeldt
Telefon:  0340-880 00
E-post: carina.uvenfeldt@varberg.se

Hamn- och gatuförvaltningen

Besöksadress: Östra Långgatan 18
Telefon: 0340-880 00
E-post: hgn@varberg.se

Förvaltningschef för hamn- och gatuförvaltningen

Henrik Petzäll
Telefon: 0340-881 45
E-post: henrik.petzall@varberg.se

Kommunstyrelsens förvaltning

Besöksadress: Engelbrektsgatan 15
Telefon: 0340-880 00
E-post: ks@varberg.se

Kommundirektör

Carl Bartler
Telefon: 0340-881 02
E-post: carl.bartler@varberg.se

Ekonomikontor

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör
Telefon: 0340-885 49
E-post: jens.otterdahl.holm@varberg.se

Kommunkansli

Josefin Winnfors, kanslichef
Telefon: 0340-69 71 37
E-post: josefin.winnfors@varberg.se

Kommunikationsavdelning

Eva Sondelius Rhodin, kommunikationschef
Telefon: 0340-88109, 070-7958603
E-post: eva.sondelius.rhodin@varberg.se

Näringslivs- och destinationskontor

(Besöksadress: Västra Vallgatan 39)
Martin Andersson, näringslivsdirektör
Telefon: 070-810 44 46
E-post: martin.andersson@varberg.se

Personalkontor

Björn Linder, Personaldirektör 
Telefon: o340-882 13
E-post: bjorn.linder@varberg.se

Samhällsutvecklingskontor

Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör
Telefon: 076-899 27 23
E-post: josefin.selander@varberg.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Norra Vallgatan 14
Telefon: 0340-880 00
E-post: kfn@varberg.se

Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen

Anna Reinhardt
Telefon: 0340-882 53
E-post: anna.reinhardt@varberg.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 17
Telefon: 0340-880 00
E-post: mhn@varberg.se

Förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Anders Bergh
Telefon: 0340-882 65
E-post: anders.bergh@varberg.se

Serviceförvaltningen

Besöksadress: Norra Vallgatan 14
Telefon: 0340-880 00
E-post: svn@varberg.se

Förvaltningschef för serviceförvaltningen

John Nilsson
Telefon: 0340-69 71 84
E-post: john.nilsson@varberg.se

Socialförvaltningen

Besöksadress: Norra Vallgatan 14 
Telefon: 0340-880 00
Fax: 0340-101 84
E-post: sn@varberg.se

Förvaltningschef för socialförvaltningen

Anna-Lena Sellergren
Telefon: 0340-883 36
E-post: anna-lena.sellergren@varberg.se

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress: Norra Vallgatan 14
Telefon: 0340-880 00
E-post: bn@varberg.se

Förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret

Cecilia Strömer
Telefon: 0340-69 70 50
E-post: cecilia.stromer@varberg.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Besöksadress: Borgmästaregatan 20
Telefon: 0340-880 00
E-post: uan@varberg.se

Förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Maria Gustafsson
Telefon: 070-528 84 31
E-post: maria.gustafsson1@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Öppettider:

måndag-onsdag 08.00-17.00
torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter