Sök

Våra övriga varumärken

Utöver organisationsvarumärket och platsvarumärket finns ett antal andra varumärken inom kommunkoncerenen.

Bolagsvarumärken

Inom Varbergs kommun finns ett antal kommunala bolag som ägs helt eller delvis av kommunen. De agerar ofta på en konkurrensutsatt marknad och har behov som motiverar att de arbetar med fristående varumärken och därmed har egna grafiska profiler.

Särprofilerade verksamheter

Inom Varbergs kommun finns ett antal verksamheter som fungerar som egna varumärken: de har inarbetade egna namn och egna grafiska profiler. Kommunens långsiktiga ambition är att organisationsvarumärket ska stärkas och att vi ska använda färre enskilda visuella identiteter, projekt- och kampanjsymboler.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsavdelningen

Självservice & blanketter