Sök

Varumärkesplattform

Person med orange t-shirt med texten Varberg västkustens kreativa mittpunkt på ryggen framför Varbergs kallbadhus

Varbergs kommuns varumärkesplattform, innehållande såväl ett organisations- som ett platsvarumärke, är laddad med värden förankrade i Varbergs historia, våra unika förutsättningar och vår vision.

Att bygga ett starkt varumärke kräver en tydlig färdriktning. Varumärkesplattformen skapar en värdefull kärna att samlas kring för att skapa en tydlig bild av Varberg och vart vi är på väg.  

Alla som bor i eller besöker Varberg har eller får någon form av relation till kommunen och platsen. Relationer vi vill ta vara på, bygga upp, förstärka och mångfaldiga. Det gör vi genom att aktivt jobba med hur kommunorganisationen och platsen uppfattas - både inifrån och utifrån.

Vi har två varumärken som är nära släkt med varandra, organisationsvarumärket för Varbergs kommun och platsvarumärket för den geografiska platsen Varberg. De har delvis olika fokus och målgrupper, men framför allt drar de åt samma håll genom visionen - att vara Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas med det krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.

Platsvarumärket

Platsvarumärket med logotypen Varberg inspirerar används för att marknadsföra platsen Varberg som en inspirerande och kreativ mittpunkt gentemot befintliga och framtida företag, besökare, studenter samt framtida och nuvarande Varbergsbor.

Näringslivs- och destinationskontoret har ett särskilt uppdrag att förvalta och marknadsföra platsvarumärket men logotypen får också användas av Varberg kommuns förvaltningar och bolag samt av godkända samarbetspartners när syftet är att stärka Varberg som attraktiv plats.

Läs mer om platsvarumärket på Näringslivs- och destinationskontorets webbplats.
Platsvarumärket - Näringsliv Varberg Länk till annan webbplats.

Organisationsvarumärket

Som en följd av Varumärkesplattformen som antogs av kommunfyllmäktige 2015 har en visuell identitet arbetats fram. Den beskrivs och exemplifieras i Varbergs kommuns grafiska profilmanual, som antogs av kommunstyrelsen i december 2015.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsavdelningen

Självservice & blanketter