Sök

Äldreomsorg, kvalitet och utveckling

Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och socialförvaltningen, Varbergs kommun genomför olika kvalitetsuppföljningar i de verksamheter som bedrivs inom ramen för socialnämndens ansvar. Socialnämnden har även beslutat om kvalitetskrav för verksamheterna.

Jämförelser och utvärderingar

Här finns bland annat resultatet av nationella undersökningar och information om förvaltningens egna revisioner.

Läs mer på Jämförelser och utvärderingar

Kvalitetskrav

Socialnämnden har beslutat om kvalitetskrav för verksamheterna.

ikon

Kontakta oss

Kvalitet och utveckling

Emilie Rawlings

Utvecklingsstrateg

0340-887 19

emilie.rawlings@varberg.se

Självservice & blanketter