Sök

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data möjliggör vi för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

Leverantörsreskontra – öppna data om leverantörsfakturor

Varbergs kommun erbjuder öppen data i form av leverantörsreskontra. Datamängden innehåller information om leverantörsfakturor som har kommit till Varbergs kommun under respektive år/månad. Leverantörsreskontra – öppna data om leverantörsfakturor

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner. Här finns jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Varbergs kommuns nyckeltal i Kolada

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter