Sök

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Detta är ett förhållningssätt som ingår i vår vision – Västkustens kreativa mittpunkt. Samtliga verksamheter i kommunen ska verka för insatser som stärker tillgänglighet, mångfald och jämställdhet.

Tillgänglighet

Varbergs kommun ska vara en tillgänglig kommun, där man lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. För att utvecklas i riktning mot detta har fullmäktige i en policy satt fokus på tre områden: samverkan, bemötande och tillgänglighet.

Mångfald

Mångfald är ett viktigt begrepp i visionen – Västkustens kreativa mittpunkt. Varbergs kommun har som arbetsgivare, myndighet och genom sina verksamheter ett ansvar att vara en god förebild för alla människors lika värde, till exempel inom skolan, äldreboenden och fritidsverksamheten.

Jämställdhet

Vi arbetar på olika sätt med att vår service till invånarna ska vara jämställd. Det handlar om att förhållanden och villkor för flickor och pojkar, för kvinnor och män ska vara jämställda.

Jämställdhetspris

Varbergs kommun har ett jämställdhetspris för att främja jämställdhetsarbetet i Varberg. Jämställdhetspriset består dels av en prissumma på 15 000 kronor, dels av ett diplom. Du kan nominera Länk till annan webbplats. en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som du tycker har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela Varbergs kommun.

Kriterier för priset

  • Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor
  • Visar på nytänkande och/eller långsiktighet
  • Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete
  • Engagemang och intresse i frågan

Jämställdhetspriset delas ut vid nationaldagsfirandet i Societetsparken 6 juni varje år.

Här kan du läsa vilka som fått jämställdhetspriset under tidigare år. Pdf, 78.8 kB.

Nominera en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person till Varbergs kommuns jämställdhetspris. Länk till annan webbplats.

Varbergs kommun delar årligen även ut ett hållbarhetspris samt utmärkelser inom kultur respektive idrott och fritid.

ikon

Kontakta oss

Utredare

Sofia Petersson Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 76 34 sofia.petersson@varberg.se

Självservice & blanketter