Sök

Logga val

Val 2018

9 september är det allmänna val (val till riksdag, kommun och landsting) i Sverige.

Allmänna val 9 september

Val till riksdagen, kommun och landstingsfullmäktige hålls vart fjärde år. Valet hålls andra söndagen i september, vilket 2018 innebär 9 september. Rösträtt vid val till riksdagen har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige.

Rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda inom kommunen respektive landstinget. Också unionsmedborgare och medborgare i Island och Norge har rösträtt under samma förutsättningar. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen

Valmyndighetens valupplysning

6 augusti öppnar Valmyndighetens Valupplysning som kan svara på medborgarnas frågor om valet. Valupplysningen kan nås på 020-825 825 och kan även hjälpa till med beställningar av brevröstningsmaterial, budröstningsmaterial och dublettröstkort.

Lättläst svenska, teckenspråk och andra språk

Valinformation på lättläst svenska, teckenspråk och andra språk finns på valmyndighetens hemsida www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röstkort

Röstkorten levereras till väljarna 16 - 22 augusti. Om du inte har fått något röstkort eller om du tappat bort det kan du beställa ett dubblettröstkort hos Valmyndighetens Valupplysning på telefon 020-825 825 eller hos kommunen på telefon 0340-881 04, 0340-881 07 eller via e-post val@varberg.se 

På röstkorten som delats ut inför valen 9 september har telefonnummer till kommuner och länsstyrelser bytt plats. Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt. Läs mer på www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vallokaler

Om du vill rösta på valdagen så gör du det i den vallokal som finns tryckt på ditt röstkort. Ett röstkort skickas till de som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen, det vill säga 10 augusti 2018.
Här kan du hitta mer information om din vallokal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Förtidsröstningslokaler

Om du vill förtidsrösta så går det bra under förtidsröstningsperioden som pågår mellan 22 augusti – 9 september 2018.
Här kan du hitta information om alla förtidsröstningslokaler som finns i Varbergs kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varbergskartan

Kartinformation om vallokaler och röstningslokaler finns även utlagt i Varbergskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rösta med bud

En person som inte kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt, kan rösta med bud.

Material för budröstning finns i alla lokaler där man kan rösta och på kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15. Det går även att beställa från Valmyndighetens Valupplysning på telefon 020-825 825.

Ett bud ska ha fyllt 18 år och kan bland annat vara
• väljarens make, maka eller sambo
• väljarens, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
• en person som brukar vårda väljaren eller hjälpa till med personliga angelägenheter
• lantbrevbärare

Ambulerande röstmottagare

Den som inte har någon möjlighet att lämna sin budröst genom någon anhörig eller vårdare kan få hjälp att rösta av ambulerande röstmottagare. Kontakta i så fall valnämndens kansli på
• telefon 0340-881 20
• e-post  val@varberg.se

Information partier

På valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns det information till partier. Där går det bland annat att läsa hur man registrerar en partibeteckning samt vad ett parti behöver göra för att ställa upp i ett val.

Arbeta med valet

Om du är intresserad av att arbeta under valen kan du skicka en intresseanmälan till: val@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Marcus Andersson
Engelbrektsgatan 15
0340-69 71 94
marcus.andersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter