Sök

Frågor och svar om visionen

Tre personer i solen vid havet. Personen i mitten har en t-shirt med texten Varberg, västkustens kreativa mittpunkt på ryggen.  

Här besvarar vi några viktiga frågor om visionen Västkustens kreativa mittpunkt.

Vad gör visionen för skillnad?

Visionen ger tydligt grönt ljus för att tänka nytt och prova nya vägar, och det märks i kommunens verksamhet. Utveckling tar tid och vi är en stor organisation – det handlar mycket om inställning hos var och en och den förändringen pågår hela tiden. Alla våra verksamheter utgår från visionen när de sätter mål och formar riktlinjer, och många medarbetare vågar ta extra kliv därför att visionen uppmanar till mod och framåtanda. Resultaten visar sig i allt från dagliga handlingar hos varje enskild medarbetare till hur vi utvecklar medborgardialog och arbetar med vår stadsutveckling.

Vi är också glada att flera lokala företag har gett positiva signaler och vi vet att visionen är med och bidrar till att attrahera nya medarbetare till vår kommun.

Hur påverkar visionen mig som bor eller arbetar i Varbergs kommun?

Visionen uppmuntrar dig att vara med och bidra till Varbergs utveckling. Det finns många vägar in till kommunen när du vill dela med dig av tankar och idéer. Detta är förstås en rättighet du har som medborgare oavsett visionen, men vårt fokus på kreativitet, hållbarhet och delaktighet sätter extra ljus på att det är vi tillsammans som formar Varbergs framtid.

Visionen är även en satsning på att förbättra kommunens service och tillgänglighet. Vår verksamhetsidé om att förenkla människors vardag sammanfattar huvuduppdraget för varje medarbetare och politiker i Varberg och här arbetar vi hela tiden för att utvecklas och bli bättre.

Hållbarhet och delaktighet innebär också att både stad och landsbygd ska tas tillvara och utvecklas. Det är viktigt att poängtera att visionen gäller för hela kommunen.

Hur påverkar visionen framåt?

Varberg växer i hög takt och vi har många stora utmaningar framför oss. Då är det en styrka att ha en vision som är beslutad av kommunfullmäktige, som tydligt berättar vad som gäller och hur vi ska tänka när i tar små och stora beslut: Vi ska använda oss av nytänkande, framåtanda, kunskap och mod och vi ska främja hållbarhet och delaktighet. Det är inte alltid enkelt, men det är betydligt enklare och ger bättre resultat när vi vet att vi gör det tillsammans.

Vad är skillnaden på verksamhetsidén och visionen?

Visionen är framtagen för att delas av alla som vill vara med. Vår önskan är att både invånare, företag och organisationer ska känna sig delaktiga och vilja bidra till att Varberg blir Västkustens kreativa mittpunkt.

Verksamhetsidén vänder sig inåt, till kommunens medarbetare. Vi är cirka 5 500 anställda och förtroendevalda som har till uppgift att underlätta vardagen för invånare, näringsliv och besökare.

Varför just Västkustens kreativa mittpunkt? Vad kommer ”kreativa” ifrån?

När vi gick igenom alla tankar och idéer som samlats in under förarbetet till visionen var kreativitet ett genomgående tema: det var kreativa förslag som också krävde ett kreativt tankearbete för att genomföras. Omvärldsanalyser och framtidsstudier bekräftade samma sak: att det är kreativitet som kommer att vara morgondagens viktigaste konkurrensfördel för kommuner, företag, föreningar och människor.

Vem bestämmer vad som är kreativt och inte?

Du och jag. Alla kan vara kreativa!

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

Samhällsutvecklingskontoret
0340-884 26
kristina.hylander@varberg.se

Självservice & blanketter