Sök

Från Varberg - Om Varberg

Den 29 mars 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att ett visionsarbete skulle utföras i Varbergs kommun. Den 15 november antog kommunfullmäktige visionen. Från beslut till beslut tog det knappt åtta månader.Trots denna i sammanhanget korta tid tog sig Varbergsborna tid att tycka till och dela med sig av sina åsikter om hur Varberg kan utvecklas. Här kan du ta del av dem:

Gensvaret var stort, cirka 800 personer svarade på enkätfrågor, där en stor del inte bara fyllde i de färdigformulerade frågorna, utan också fyllde på med egna kommentarer. Ytterligare 200 Varbergsbor har medverkat i fokusgrupper.

Detta arbete har resulterat i en diger samling förslag, idéer och tankar där Varbergs kommuns invånare själva ger sin syn på vilken riktning Varberg ska ha in i framtiden. Här finns kreativitet i alla dess former.

Så här vill Varbergsborna utveckla Varberg, läs och låt dig inspereras:

Återkoppling till deltagarna i fokusgruppernaPDF (pdf, 55.2 kB)
Sammanställning från webbenkätPDF (pdf, 195.1 kB)
Motiveringar och förbättringsförslag från fokusgruppernaPDF (pdf, 782.1 kB)
Resultatet av medborgarenkätenPDF (pdf, 566 kB)

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

Samhällsutvecklingskontoret
0340-884 26
kristina.hylander@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter