Aktuella asfaltsjobb

  Varje år förbättrar vi delar av det kommunala vägnätet genom att lägga ny asfalt. Det innebär både mindre lagningar och arbeten på hela gator. Arbetet görs för att vägarna ska få en trafiksäkrare och mer hållbar beläggning.

  Så asfalterar vi:

  Vissa arbeten utför vi under dagtid men när det påverkar trafiken för mycket behöver vi stänga av vägarna och göra arbetet på kvälls- och nattid. Då asfalteringsarbete är väderberoende utförs de främst från april och fram till vintern. Därför gör vi i början av varje år en planering för årets asfalteringsarbeten, denna justeras och omprioriteras sedan vid behov under året. Arbetet kommer att innebära visst ökat buller, även framkomligheten kommer att påverkas.

  Kommande och pågående arbeten:

  Observera att tiderna nedan kan ändras då delar av arbetena är väderberoende.

  Äckregårdsvägen

  På grund av väder har arbetet fått planeras om. Ytan närmast trafikljusen som hunnit fräsas kommer få en ny asfaltsbeläggning i år. Om vädret tillåter sker detta under en natt v. 48. Resterande sträcka flyttas fram till våren 2022.
  Trafikpåverkan: Under nattarbetet stängs vägen av för trafik. Under arbete dagtid är vägen framkomlig men väntetid kan förekomma, trafik regleras med flaggvakter.

  Kartbild Äckregårdsvägen Pdf, 754.3 kB. (Pdf, 754.3 kB)

  Kvarnagårdsrondellen (Österleden/Värnamovägen)

  Tid: Arbetet planeras främst genomföras nattetid. 1-2 nätter vecka 47 och 1-2 nätter vecka 48. På grund av vädret kan tiderna komma att behöva anpassas med kort varsel! Vissa mindre arbeten kan komma att utföras dagtid under de två veckorna Trafikpåverkan: Cirkulationen stängs av under tiden för arbetet, trafiken leds om.

  Brearedsrondellen och Vrångabäcksrondellen

  Brearedsrondellen (Västkustvägen/Marmorgatan) samt Vrångabäcksrondellen (Västkustvägen/Vrångagatan).
  Tid: Arbetet planeras främst genomföras nattetid. 1-2 natt vecka 47 och 1-2 nätter vecka 48. Vissa mindre arbeten kan komma att utföras dagtid under de två veckorna. På grund av vädret kan tiderna komma att behöva anpassas med kort varsel!
  Trafikpåverkan: Cirkulationerna stängs av under tiden för arbetet, trafiken leds om.

  Kartbild Cirkulationsplatser Västkustvägen Pdf, 262.8 kB. (Pdf, 262.8 kB)

  Malmgatan

  Tid: Asfaltering genomförs efter gång- och cykelväg är utbyggd. Preliminärt våren 2022.
  Trafikpåverkan: Uppdateras närmare utförande.

  Lagning/återställning

  Utöver arbete på dessa platser utförs även löpande mindre lagningar av asfalt samt asfalteringsarbeten i samband med andra projekt eller återställningar efter dessa.

  Senast publicerad: