Fågelperspektiv. hur nya Farehamnen kan se ut

  Inbjudan till dialog- och informationsmöte om Engelska Parken, Platsarna och Kurtinen

  När Varbergstunneln är klar cirka 2025 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med spårområdet sedan? Arbetet med att utreda vad som ska hända i det gamla spårområdet, som sträcker sig från Engelska parken i norr till Jonstaka i söder, inleddes hösten 2020.

  Vi planerar för ett ännu bättre Varberg tillsammans. Vi behöver ta hänsyn till förutsättningar som finns längs med det nuvarande spårområdet, exempelvis höga natur och kulturmiljövärden. Målet är att så många som möjligt ska kunna nyttja området i sin vardag och på fritiden.

  Vi har valt att arbeta med olika delområden i projekt Gamla spåret. De områden vi nu väljer att genomföra dialog- och informationsmöte kring är Engelska parken, spårområdet öster om Platsarna samt friluftsområdet vid Kurtinen.

  Välkommen på dialog- och informationsmöte

  Mötet genomförs digitalt och riktar sig till närboende, verksamma i området och övriga intresserade.

  Välkommen tisdag den 19 oktober kl. 18-19 till digitalt möte via Youtube Länk till annan webbplats.

  Du behöver inte anmäla dig i förväg. Det kommer vara möjligt att ställa frågor.

  Medverkande:
  Katrin Sahlqvist, projektledare och samhällsplanerare, samhällsutvecklingskontoret
  Karin Sjödin, landskapsarkitekt, hamn- och gatuförvaltningen
  Karolina Oxfall, trafikplanerare, hamn- och gatuförvaltningen
  Leif Andersson, markförvaltare, samhällsutvecklingskontoret

  Läs mer

  Delområde Engelska parken och Platsarna

  Delområde Kurtinen

  varberg.se/gamlasparet

  Var med och tyck till!

  För att fånga in dina idéer kring hur Engelska parken, spårområdet öster om Platsarna samt friluftsområdet vid Kurtinen kan utvecklas, har du möjlighet att lämna synpunkter. Dessa kommer att vara ett viktigt underlag för oss när vi analyserar hur spårområdet skulle kunna omvandlas på lång sikt. Skicka in dina idéer och synpunkter till oss senast den sista november till: gamlasparet@varberg.se

  Läs mer om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: