Så växer Varberg

  Varberg växer för dig. Vi växer också för framtida generationer och bygger samtidigt vidare på vår historia.

  Tecknat hus på mörklila bakgrund

  Söker du bostad i Varberg?

  Få koll på var det byggs bostäder, var du kan hyra och våra lediga tomter!

  Se vår bostadsguide
  Karta över Varbergs kommun med tätort och serviceorter inringade 

  Var växer kommunen?

  Se var vi växer utanför stadskärnan!

  Karta över Varbergs tätort med områden för ny bebyggelse och nya verksamheter inringade

  Se hur staden Varberg växer!

  Vi växer ut mot havet i en ny stadsdel men också åt söder, norr och väster!

  Kolorerat
kopparstick av J van den Aveelen i Erik Dahlbergs Suecia atntiqua et hodierna.
År 1713 dominerar Varbergs fästning staden. Skepp ankrar i hamnen och bönder
bygger stenmurar.

Foto:
Charlotta Sandelin

  Följ med på en resa i tiden

  Visste du att Varberg som stad har legat på fyra olika platser? Staden har också hela tiden vuxit. Förändring är inget nytt!

  Behöver du tomt eller lokal för ditt företag?

  Vi har både lediga lokaler och bygger ett nytt stort verksamhetsområde.

  Se hur Varberg vuxit

  Via Varbergs historiska fönster kan du själv utforska var och hur Varberg vuxit.