Vårfilmsfestivalens logotyp. Ett tecknat träd med en fågel i toppen.

Vårfilmsfestival 2024

För tredje året i rad träffas filmelever från olika kulturskolor i Halland och har filmvisning för varandra. I år blir de ännu fler då även filmeleverna från kulturskolorna i Halmstad och Falkenberg kommer med till Varberg.

Vårfilmsfestivalen är en festival för kulturskolornas filmelever där de skickar in, visar upp och pratar om sina skapelser inför varandra. Detta är en stor del av att kunna närma sig och lära sig om hur framtiden som filmskapare kan vara.

Festivalen är uppdelad i två block, det blir "WIP - work in progress" för filmer som inte blivit färdiga än och färdiga filmer. Varje filmgrupp har sedan fem minuters genomgång efter sin visning för att dela sina tankar om filmerna.

Evenemanget är endast öppet för filmeleverna och deras närmaste.

Ett samarbetsprojekt mellan olika kulturskolor i Halland som möjliggjorts med stöd av Region Halland.

publicerad:

Senast Ändrad: