Sök

Grafisk profilmanual

Denna profilmanual är avsedd för dig som är medarbetare i Varbergs kommunkoncern samt för dig som är vår samarbetspartner. Profilmanualen innehåller riktlinjer och praktiska exempel för arbete med vår visuella identitet.

Grafisk profilmanual

Denna profilmanual är avsedd för dig som är medarbetare i Varbergs kommunkoncern samt för dig som är vår samarbetspartner. Profilmanualen innehåller riktlinjer och praktiska exempel för arbete med vår visuella identitet.

Läs mer

ikon

Avsnitt i grafiska profilmanualen

En sammanhållen visuell identitet skapar mervärde

Varbergs kommun omfattar ett stort antal verksamheter av skiftande karaktär. Genom att konsekvent använda vår grafiska profil skapar vi ett sammanhållet intryck och blir lätta att känna igen. Vi stärker våra relationer till invånare och omvärld. Den grafiska profilen är ett ramverk som ska förenkla vårt arbete, inspirera och ge utrymme för variation i form och färg. Den ska ytterst bidra till att stärka våra varumärken för såväl organisationen som platsen Varberg.

Det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för att aktivt se över gammalt material och använda den grafiska profilen när vi till exempel byter ut skyltar, beställer nya visitkort eller tar fram nya trycksaker.

Tillsammans skapar vi en tydlig bild av Varberg!

Frågor om grafiska profilmanualen

Vänd dig i första hand till kommunikatör på din förvaltning om du har frågor om innehåll i, och tillämpning av den grafiska profilmanualen. I andra hand kan du vända dig till kommunikationsavdelningen via e-post kommunikationsavdelningen@varberg.se