Sök

Designsystem

Vi använder ett gemensamt designsystem för layout, som underlättar vårt arbete med formgivning. Det bidrar till att skapa igenkänning för kommunikation från Varbergs kommun och gör trycksaker tydligare och mer intresseväckande.

Vårt system

Vårt designsystem är uppbyggt kring horisontella och vertikala block. Varje sida delas upp i nio lika höga delar och tre lika breda delar som sedan används för att skapa layouten. Bilder, tonplattor och textavsnitt kan fylla ett eller flera block. Gränserna mellan block används för att till exempel placera ut grafiska element som till exempel en avgränsande horisontell linje.

Rutsystem med nio lika höga rader och tre lika breda kolumner i tre olika format.

Designsystemet kan appliceras på alla tänkbara format, oavsett om det är en broschyr, folder, affisch eller en rollup.

Designsystemet applicerat på tre olika foldrar: två med fotografier och en helfärgad i blått

Foto: Mikael Pilstrand

Designsystemet applicerat på en affisch med fotografi respektive en enfärgad rollup

Foto: Mikael Pilstrand

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter