Sök

Grafiska element

Ett tydligt gemensamt formspråk gör våra trycksaker och presentationer mer levande och lättillgängliga. Med hjälp av cirklar och ikoner skapar vi inbjudande mönster och illustrationer.

Nio cirklar i våra profilfärger och som innehåller ikoner, procenttal, text och fotografi.

Foto: Mikael Pilstrand

Cirkelformen

Cirkeln som form symboliserar hållbarhet, nav, mittpunkt, process och helhet. Cirkelformen kan till exempel användas för att lyfta fram viktiga siffror, budskap och ikoner, men också som form för bilder och grafer.

Cirkeln ska vara fylld eller ha en kantlinje i en av våra huvudfärger. Ikoner, text eller siffror i cirkeln ska vara i vitt alternativt i samma färg som kantlinjen och placeras centrerat. Mot en färgad bakgrund läggs cirkelformen och dess innehåll i vitt. Tjockleken på kantlinjen ska harmoniera med rubriktypografin.

Linjer

Horisontella linjer används för att dela upp sidor och lyfta fram viktiga avsnitt. För att lyfta fram ett citat eller utdrag i en text kan en vertikal linje användas. Linjen ska vara i färg, alternativt i vitt på en färgad tonplatta.

Tjockleken på linjen ska harmoniera med rubriktypografin. Linjer kan till exempel användas för att dela upp information, som på framsidan av en folder.

Framsidan av en orange folder med text, horisontell linje och ikon i vitt

Rubriktypografi, linjer och cirklars kantlinjer ska harmoniera i tjocklek.

Blå text, linje och cirkel i samma tjocklek

Ikoner

Vi använder ett ikonbibliotek som heter Helveticons. Det består av cirka 600 väl beprövade ikoner som har ett tydligt formspråk, är lätta att känna igen och som fungerar bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. Varbergs kommun har kompletterat biblioteket med ytterligare 35 ikoner med motiv som svarar upp mot lokala verksamhetsbehov. Använd ikoner för att förstärka budskap och öka tillgängligheten. Använd inte ikoner från andra källor.

Observera att Helveticons inte är ett standardtypsnitt utan används vid mer avancerad produktion, till exempel för upphandlade byråtjänster och för trycksaker.

Fjorton ikoner, bland annat glasögon, klocka och stjärna. Ikonerna är i våra profilfärger.

Placera ikonen i cirkelformen

En enskild ikon placeras i en cirkelform med kantlinje. Ikonen centreras i cirkelformen och ges ungefär dubbelt så mycket friyta som kantlinjens tjocklek. Ikonen ska ha samma färg som cirkeln, använd en av färgerna i färgpaletten. En ikon kan även placeras i en cirkel fylld med färg och ikonen ska då vara vit. Tjockleken på kantlinjen ska harmoniera med rubriktypografin.

Tre exempel på hur ikoner kan användas samt tre exempel på hur ikoner inte får användas och därmed med stort rött kryss över

Skapa mönster med ikonen

Helveticons kan användas för att skapa mönster genom upprepning. Blanda inte olika ikoner i samma mönster. Bakgrunden ska vara i en av huvudfärgerna och ikonerna i dess komplementfärg. En till fyra ikoner görs vita för att skapa kontrast. Mönstret görs alltid utfallande och får inte upplevas stort eller klumpigt. Mönstret passar bra att använda där det behövs ett dekorativt element, till exempel på titelsidor och kapitelindelningar.

Tänk på att de ikoner som bildar mönster inte bara ska vara illustrativa, utan också ha en koppling till det som beskrivs. Använd ikoner som förstärker budskapet, till exempel ikoner på böcker vid en inbjudan till sagostund på Komedianten.

Ikoner som mönster på orange A4- och A6-ark.

Ikon som mönster i A4- och A6-format.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter