Sök

Logotyp

Varbergs kommunvapen har sitt ursprung i ett sigill från 1536. Kommunvapnets huvuduppgift i den visuella identiteten är att stå för den långsiktiga kvaliteten och stabiliteten i Varbergs kommun.

Uppbyggnad

När ett vapen fastställs inom heraldiken* görs det genom en beskrivning i text som kallas blasonering. På så vis blir innehållet i vapnet mer fristående från det konstnärliga utförandet, och ett vapens utseende kan förändras genom tiderna och ändå fortsätta att vara samma vapen. Blasoneringen för Varbergs kommunvapen fastställdes 1938 och lyder:

»I fält av silver en från ett grönt treberg uppväxande grön ek, åtföljd till höger av ett på berget stående, rött torn med huv, till vänster av en likaledes på berget stående upprest, röd bock med beväring av guld.«

Vapenskölden och ordbilden Varbergs kommun bildar tillsammans vår logotyp. 

* vapensköldar, deras historia och användning

Utföranden

Logotypen finns i en stående och en liggande variant. Som standard använder vi den stående, men vi har möjlighet att istället använda den liggande om den fungerar bättre plats- och formmässigt. Logotypen används i fullfärg, i vitt (mot mörk bakgrund) eller i svart (mot ljus bakgrund).

Ladda ner Varbergs kommuns logotyplänk till annan webbplats

Logotypen finns även i en engelsk variant. Undantagsvis, till exempel på mörka arbetskläder, kan en variant där vapenskölden är i färg och texten i vitt, användas. Kontakta kommunikationsavdelningen för att få tillgång till den. Övriga logotyper finns för nedladdning på vårt intranät.

Stående logotyp för Varbergs kommun i fullfärg, vitt och svart
Liggande logotyp för Varbergs kommun i fullfärg, vitt och svart

Logotypen får bara användas i sitt grundutförande. Vi lägger aldrig till namn på förvaltningar eller avdelningar i vår logotyp. Det finns för- och nackdelar med det men sammantaget överväger fördelarna att hela kommunorganisationen blir en tydligare enhet. För invånare och andra som ser kommunikation från Varbergs kommun är det viktigare att snabbt och enkelt få veta att det är från kommunen, än att förstå hur vår interna organisation är uppbyggd. När det finns behov av att berätta vilken förvaltning eller verksamhet som är avsändare, till exempel i myndighetsbrev, så låter vi förvaltningsnamnet framgå på en annan plats än i anslutning till logotypen.

Logotyp för Varbergs kommun placerad i nedre högra hörnet på A5 och A4

Storlekar, placeringar och friyta

Logotypen ska alltid vara lätt att känna igen och ordbilden lätt att läsa. Därför är det viktig att ta hänsyn till reglerna för logotypens placering, storlek och friyta.

Logotypen placeras alltid i nedre högra hörnet på framsidor och har företrädesvis samma marginal nedtill som till höger. På baksidor placeras logotypen centrerat i nederkant. Undantag görs exempelvis för skyltar, kontorstryck, rollups och bannerannonser.

 

 

 

 

 

Stående logotypens höjd vid de vanligaste formaten

Minsta tryckbara storlek

12 mm

A6 (105 x 148 mm)

20 mm

A5 (148 x 210 mm)

25 mm

A4 (210 x 297 mm)

31 mm

A3 (297 x 420 mm)

45 mm

500 x 700 mm

65 mm

700 x 1000 mm

100 mm

Eurosize (1155 mm x 1710 mm)

180 mm


Liggande logotypens bredd vid de vanligaste formaten

Minsta tryckbara storlek

18 mm

A6 (105 x 148 mm)

28 mm

A5 (148 x 210 mm)

38 mm

A4 (210 x 297 mm)

48 mm

A3 (297 x 420 mm)

68 mm

500 x 700 mm

110 mm

700 x 1000 mm

156 mm

Eurosize (1155 mm x 1710 mm)

266 mm


En logotyp behöver ha luft omkring sig. Vår logotyp ska alltid omges av friyta motsvarande ordbildens höjd i stående format och bokstaven K i liggande format.

Logotyp för Varbergs kommun med luft omkring sig i form av bokstaven K

Logotypen ska aldrig tryckas i mindre storlek än 12 mm i höjd i stående format och aldrig mindre än 18 mm i bredd i liggande format. I mycket små format kan ett bättre alternativ vara att enbart använda varberg.se som avsändare.

Logotyp för Varbergs kommun med måttangivelser för minsta höjd och minsta bredd.

Tänk på

• Använd inte en variant som har dålig kontrast mot bakgrunden.
• Placera inte logotypen på en rörig bakgrund.
• Förändra aldrig form eller färg på logotypen.
• Flytta aldrig på objekt i logotypen.
• Lägg aldrig till förvaltningsnamn i logotypen.
• Använd aldrig ordbilden utan skölden.
• Använd inte logotypen i löpande text.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter