Sök

Typografi

Typografins viktigaste uppgift är att göra text inbjudande och läsvänlig. Genom att använda gemensamma typsnitt stärker vi den visuella sammanhållningen i vår kommunikation. I Varbergs kommun arbetar vi med typsnittet Sofia Pro, alternativt Arial, för rubriker samt med Georgia för brödtext.

I den vardagliga produktionen för interna ändamål eller för produktioner som inte kan anses vara omfattande använder vi Arial och Georgia, som båda är standardtypsnitt. Sofia Pro är ett licensierat identitetstypsnitt som vi har ett begränsat antal licenser för. Det är avsett för mer avancerad produktion av material som har en bred extern spridning, till exempel upphandlade byråtjänster, annonser, trycksaker, magasin, skyltar, kampanj- och mässmaterial.

Exempel på hur typsnittet Sofia Pro ser ut i sina sex olika varianter: light, light italic, regular, regular italic, bold och bold italic.

Sofia Pro

Sofia Pro är ett modernt och öppet linjärtypsnitt som bygger på enkla och öppna geometriska former och som förstärker känslan av tydlighet, enkelhet och trovärdighet. Samtidigt har det en egen karaktär som skapar igenkänning och tillför en känsla av unikhet och kvalitet.

Sofia Pro används till rubriker, ingresser, bildtexter och faktarutor. Det fungerar lika bra i tryck som på digitala skärmar. Sofia Pro finns i en rad varianter, men för att inte det enhetliga uttrycket ska gå förlorat använder vi endast de varianter som visas här.

Exempel på hur typsnittet Georiga ser ut i sina fyra olika varianter: regular, regular italic, bold och bold italic.

Georgia

Georgia är ett klassiskt, och samtidigt modernt och lättläst, serifftypsnitt som med sina öppna former harmonierar med såväl Sofia Pro som med Arial. Georgia tillför med sin klassiska stil en känsla av stabilitet och långsiktighet till helheten.

Georgia är ett standardtypsnitt som finns tillgängligt på alla datorer. Det används i längre brödtexter samt för vissa bildtexter och citat. 

Exempel på hur typsnittet Arial ser ut i sina fyra olika varianter: regular, regular italic, bold och bold italic.

Arial

Arial är ett linjärtypsnitt som blivit en modern klassiker. Det är lättläst både på skärmar och papper. Arial finns tillgängligt på alla datorer och används när Sofia Pro inte finns tillgängligt. 

 

Identitetstypografi

Vår identitetstypografi kombinerar Sofia Pro med Georgia. Sofia Pro används för rubriker, ingresser, bildtexter och faktarutor. Georgia används för brödtext, vissa bildtexter och citat. Identitetstypografin används vid avancerad produktion, till exempel för upphandlade byråtjänster, annonser, trycksaker, skyltar, kampanj- och mässmaterial.

Exempel på skrift i typsnitten Sofia Pro och Georgia.
Text med exempel på hur typsnitten Sofia Pro och Georgia används i rubrik respektive brödtext. Blå rubrik och svart brödtext.

Vardagstypografi

Vår vardagstypografi kombinerar Arial med Georgia. Arial används till rubriker, ingresser, bildtexter och faktarutor. Georgia används till brödtext, vissa bildtexter och citat. Vardagstypografin används vid intern enklare produktion, som standardtypsnitt för dokument och flyers etcetera.

Exempel på skrift i typsnitten Sofia Pro och Georgia.
Text med exempel på hur typsnitten Arial och Georgia används i rubrik respektive brödtext. Blå rubrik och svart brödtext.
Två rollups med blå respektive grön rubrik och fotografi på ett ungt barn i grön tröja på en brygga.

Foto: Mikael Pilstrand

Typografi och färg

Vi använder med fördel våra identitetsfärger i typografin. Färgsättningen lyfter fram rubriker och exempelvis viktiga citat. Så mycket som möjligt använder vi rubriker i färg eller i vitt mot en färglagd tonplatta. I brevmallar och på byggskyltar använder vi svart text för en formell ton och bättre läsbarhet.

sidan om Färger hittar du mer information om våra färger och hur vi använder dem.

 

 

Typografiska regler

Några enkla typografiska regler bidrar också till att vår kommunikation känns sammanhållen. Vi använder alltid symbolen • när vi gör punktlistor.

Exempel på punktlista. Text i grönt.

När vi gör citat i avancerade produktioner använder vi symbolerna »«. Vid enklare produktioner använder vi standardsymbolerna "".

Exempel på citat. Text i grönt.
Exempel på citat. Text i grönt.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter