Sök

Handbok för sociala medier

Denna handbok är främst avsedd för medarbetare i Varbergs kommun men är öppen för vem som helst att ta del av. Den innehåller råd, praktiska tips och riktlinjer för arbete i sociala medier.

Handbok för sociala medier

Denna handbok är främst avsedd för medarbetare i Varbergs kommun men är öppen för vem som helst att ta del av. Den innehåller råd, praktiska tips och riktlinjer för arbete i sociala medier.

Läs mer

ikon

Avsnitt i handboken

Funderar du eller din verksamhet på att starta ett konto i sociala medier?

Eller har ni kanske redan ett konto och funderar kring hur det kan blir bättre? Kanske har ni stött på problem och behöver stöd?

Denna digitala handbok ska vara till hjälp för dig i ditt arbete med sociala medier, från första tanke till vartenda steg som följer. Läs handboken i sin helhet eller dyk ner i de delar som är relevanta för just dig.

Allra minst bör du läsa:

Innan du startar ett nytt konto i Varbergs kommuns regi ska du också fylla i detta formulär

Handboken är indelad i de avsnitt som listas ovan och innehåller en blandning av råd, praktiska tips och riktlinjer. Är du det minsta osäker eller känner att du behöver stöd, kontakta en kommunikatör på din förvaltning eller den centrala kommunikationsenheten på kommunstyrelsens förvaltning. Tänk på att detta är en tidig version av handboken så alla förbättringsförslag är välkomna!

Frågor om handbok sociala medier

Vänd dig i första hand till kommunikatör på din förvaltning om du har frågor om innehållet i handbok sociala medier. I andra hand kan du vända dig till den centrala kommunikationsenheten via e-postadressen kommunikationsavdelningen@varberg.se

Foto: Hidvi group

Handboken är ett stöd för dig

Handboken är framtagen för att hjälpa dig när du ska sätta igång med ditt arbete i sociala medier, men också för att vara ett stöd om du känner dig osäker under arbetets gång. Det är bra att ha läst igenom handboken för att veta att du agerar enligt kommunens riktlinjer när du representerar Varbergs kommun i sociala medier.

Uppdateras löpande

Handboken uppdateras löpande. Här ser du en förteckning över de senast ändrade sidorna.

Senast uppdaterade sidor i handboken

  1. Senast ändrad: 2023-07-19 16.53 • Storlek: 41.2 kB

  2. Senast ändrad: 2023-07-19 09.04 • Storlek: 47.5 kB

  3. Senast ändrad: 2023-06-20 11.15 • Storlek: 80.7 kB

  4. Senast ändrad: 2023-05-19 13.19 • Storlek: 41.5 kB

  5. Senast ändrad: 2023-03-08 10.55 • Storlek: 42.8 kB