Sök

Privat, personlig och professionell

Att använda sociala medier som privatperson respektive i yrkesrollen

Det är positivt att Varbergs kommuns medarbetare använder sociala medier som privatpersoner, eftersom det är ett utmärkt sätt att testa och lära sig hur det fungerar. Dessutom är det ett utmärkt sätt att öka den egna omvärldskunskapen.

Gränsdragningen mellan privat användning och användning i yrkesrollen är inte alltid enkel. När du använder sociala medier i tjänsten är du i första hand en representant för Varbergs kommun. Men även när du använder sociala medier utanför ditt jobb kommer du med all sannolikhet att förknippas med din arbetsgivare. Det kan vara bra att tänka på.

Om du privat twittrar eller bloggar om ditt expertisområde på ett professionellt sätt speglar det också Varbergs kommun som organisation på ett positivt sätt. Tänk dock på att om du som privatperson skapar ett eget konto eller egen blogg kan du inte använda bilder och filmer som tillhör kommunen utan att fråga först. Däremot får du givetvis gärna dela och länka till material som finns på Varbergs kommuns sociala mediekonton, bloggar eller webbsidor.

Det kan vara bra att fundera över en personlig social mediestrategi – vilka kanaler ska du befinna dig i och vem ska befinna sig i ditt nätverk i respektive kanal? LinkedIn och Twitter är bra för diskussioner med kollegor och/eller med andra experter inom samma område, medan till exempel Facebook och Instagram lämpar sig bättre för kontakt med nära och kära. Men du avgör själv vad som fungerar för dig.

Två elever på PS-gymnasiet i Varberg arbetar med datorer

Kan jag vara vän med mina elever eller brukare på Facebook?

Dubbla konton på Facebook

Facebook godkänner inte att en individ har flera konton. Det innebär att du inte kan ha ett konto i din professionella roll och ett som privatperson utan att bryta mot deras användarvillkor. Från ditt privata Facebook-konto administrerar du sidor och grupper som du använder i din professionella roll. De som interagerar med sidorna du administrerar ser inte ditt privata konto. Om du däremot skapar en grupp så postar du inlägg i gruppen med ditt privata konto och personerna i gruppen kan se din profilbild och ditt konto. Om du skapar grupper så tänk därför på att justera privacy-/säkerhetsinställningarna på ditt Facebook-konto så att du endast har information publikt som du kan tänka dig dela med alla. 

Läs här hur du ställer in dina privacy/säkerhetsinställningar Länk till annan webbplats..

Att interagera med elever och brukare

Om du ska interagera med dina elever eller brukare så gör detta genom att skapa en sida eller en grupp. Att bli vän med dem via ditt vanliga Facebook-konto kan jämföras med att dela ut ditt privata hemtelefonnummer.

En grupp är en sluten diskussionsgrupp där personer måste skicka en förfrågan om att få vara med, och där du som administratör måste godkänna dem. Detta är en bra lösning för till exempel lärare som vill ha kontakt med sina elever på Facebook, men det kan också vara direkt olämpligt i många andra fall. Läs hur du gör för att administrera grupper rent praktiskt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att du representerar Varbergs kommun i alla lägen när du använder din arbetsdator för att surfa på internet. Kommenterar du i olika webbforum, redigerar på Wikipedia eller liknande är det datorns ip-nummer som registreras. Det innebär att om det är din arbetsdator du använder så kopplas ditt ip-nummer till Varbergs kommun.

Finns det några regler?

Som anställd i offentlig myndighet har du yttrandefrihet utanför din arbetstid. Det innebär att du har rätt att uttrycka dina egna tankar och åsikter, även kritik, i dina privata kanaler. Du får dock inte utge dig för att vara talesperson för Varbergs kommun som myndighet och organisation. Du måste självklart också hålla dig inom lagarna för sekretess och tystnadsplikt.

Under arbetstid representerar du din arbetsgivare, Varbergs kommun, och är myndighetens representant. Det innebär att medborgarna/allmänheten har yttrandefrihet gentemot dig, och du har ett ansvar att bemöta detta sakligt och objektivt.

Det som är tillåtet kanske inte alltid är lämpligt. Använd sunt förnuft.

Förtroendevalda, direktörer, höga chefer med flera som användare av sociala medier

Om du är förtroendevald och bloggar eller twittrar kan det vara svårt för läsare att avgöra i vilken roll yttrande görs. Där det finns möjlighet ska du därför försöka att på ett tydligt sätt ange i vilken roll ditt yttrande görs – som förtroendevald i en nämnd, som representant för ett politiskt parti eller som privatperson.

Du som har en framträdande roll inom Varbergs kommun och till exempel är ordförande i en nämnd, innehar en hög chefsbefattning eller på annat sätt är en offentlig person, bör vara beredd på att alltid uppfattas som företrädare för nämnden eller organisationen. Därför bör du vara medveten om att dina uttalanden kan tolkas som “besked” från Varbergs kommun.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsenheten, kommunkansliet

Självservice & blanketter