Sök

Vad är ditt syfte och mål?

Hand håller upp mobiltelefon.

Sociala medier är inget som verksamheten ska använda sig av bara för att "man borde" eller för att "alla andra gör det". Innan du kliver ut i sociala medier behöver du fundera kring ett par saker:

  • Syfte och mål - vad vill verksamheten uppnå? (Skapa diskussion, ha in idéer och synpunkter, engagera och så vidare)
  • Hur når du bäst målgruppen? Är det genom sociala medier eller på annat vis?
  • Kan din arbetsorganisation hantera ett engagemang i sociala medier? Kunskapsmässigt? Finns tid och resurser? Sociala medier kräver att du är aktiv, svarar på inlägg samt bidrar till att föra dialogen framåt. Bevakning av konto ska ske kontinuerligt. Synpunkter, kommentarer och frågor ska besvaras snabbt. Är du en ovan användare kanske du behöver lite extra tid att sätta dig in i hur tjänsten fungerar och hur den används av andra.
  • Behöver du komplettera med andra kanaler för att nå ditt mål? Hur kommunicerar du idag? Tänk på att utrymmet i sociala medier inte är så stort för text och att tidspannet som posterna är i fokus oftast är ganska kort. Du kanske måste hänvisa vidare till mer permanenta sidor på till exempel varberg.se. Kom ihåg att viktig information bör aldrig lämnas enbart i sociala medier.

Välj social mediekanal utifrån ditt syfte och mål

Välj socialt medie/kanal utifrån syfte, mål och de målgrupper du vill nå. Varbergs kommun uppmuntrar till att testa nytt så länge det är ändamålsenligt. Kom ihåg att ha medborgarnas behov i fokus för ditt val.

Är du osäker kan du börja med att titta på denna lista med grundläggande information om de vanligaste kanalerna. Tanken är att du där ska få en snabb överblick kring de olika tjänsterna, vad de är bra för och mindre bra för ur ett generellt perspektiv.

Konsultera också gärna en kommunikatör i din organisation eller den centrala kommunikationsenheten på kommunstyrelsens förvaltning. Du kan även kika på befintliga konton som används i Varbergs kommun idag på sidan varberg.se/socialamedier.

Foto: Highways England / CC BY 2.0

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsenheten, kommunkansliet

Självservice & blanketter