Sök

Kontohantering

Surfare i vattnet

Foto: Surf av Klaquettes (CC BY-NC 2.0)

Dialog i konton med specifika ämnen

Om din verksamhet är intresserad av att föra dialog eller debatt med kommunens invånare kring ett visst ämne via Facebook eller Twitter under en längre period, kan det vara bra att göra det genom att skapa ett nytt konto som har detta specifika syfte och/eller som är inriktat på just det ämnet. Varbergs kommuns huvudkonton kan då vara behjälpligt med att sprida och marknadsföra det nya kontot i sitt uppbyggda nätverk.

Ett tips är också att skapa en hashtag om ert specifika ämne, framför allt om ni använder Twitter och/eller Instagram. Då kan även andra använda hashtagen för att skriva om ämnet.

Om ni vill starta en mer tidsbegränsad dialog eller diskussion inom ett specifikt ämne går det givetvis bra att använda Varbergs kommuns huvudkonton för detta. Kontakta en kommunikatör på er förvaltning för att få hjälp.

Vad ska huvudkontona användas till?

Varbergs kommun har aktiva huvudkonton på Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessa konton är till för hela kommunen och alla dess verksamheter. Vi har också kommunövergripande konton för vårt arbetsgivarvarumärke på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontot på Instagram är ett så kallat stafettkonto, där medarbetare från alla verksamheter turas om att berätta om sin arbetsvardag i ord och bild.

Tanken med Varbergs kommuns närvaro i sociala medier är bland annat att möta våra medborgare där de är, utifrån de områden som de är intresserade av, men också för att få ut viktig information eller bjuda in till dialog. Det innebär att kommunen kan ha flera konton med specifika inriktningar, exempelvis ett geografiskt område eller en viss fråga. Varje sådant konto ska ha ett eget syfte och en tydlig inriktning.

Bevakning och svarsberedskap

Det är lika viktigt att Varbergs kommun svarar på frågor och kommentarer i sociala medier som det är att vi svarar på telefonsamtal och inkommen post. Många myndigheter får kritik för att de endast använder sociala medier som en megafon och anses vara nonchalanta mot sina medborgare när de inte svarar på frågor och kommentarer som kommer via dessa kanaler. 

Svar på frågor i sociala medier ska ges inom 24 timmar, förutom under helger då svar ges snarast möjligt under kommande arbetsdag. Kan inte svar ges direkt ska personen få information om att frågan eller kommentaren har mottagits/uppmärksammats, att saken undersöks och att svar ges så fort som möjligt.

Kommentarer och frågor som Varbergs kommun får via sociala medier ska inte ha samma status, eller hanteras, som inkommande ärenden. Om det kommer in en kommentar eller fråga som bör leda till ett ärende ska avsändaren hänvisas till våra ordinarie kanaler för ärendehantering.

Alla verksamheter kan använda våra huvudkonton

Varbergs kommuns huvudkonton i sociala medier (Twitter, Facebook och YouTube) kan ses lite som som startsidan på varberg.se, i den meningen att det som ska lyftas här är information och nyheter som är intressanta för en stor del av kommunens invånare och företagare. Det är dock viktigt att tänka efter kring vad som fungerar bäst i de olika kanalerna. På Facebook passar det till exempel väldigt bra med inlägg som berör i vardagen – att lyfta guldkorn från det som händer runt om i kommunen eller berätta om aktiviteter som väcker intresse. På Twitter fungerar framför allt samhällsinformation och nyheter.

För att upprätthålla en väl fungerande Facebooksida kan man inte vara hur frikostig som helst med inlägg. Facebooks algoritmer förhindrar stor spridning av det som kan tolkas som spam, det vill säga frekventa inlägg från en och samma sida. Inläggen sprids då till färre personer i nätverket. Därför är det viktigt med en tät dialog mellan våra verksamheter.

Många av Varbergs kommuns kommunikatörer har behörighet till kommunens huvudkonton i sociala medier. Om du har något som du vill få publicerat på ett huvudkonto, kontakta i första hand kommunikatören på din förvaltning och i andra hand den centrala kommunikationsenheten.

Sponsrade inlägg (annonser)

Flera sociala medier erbjuder möjligheten att marknadsföra/sponsra inlägg mot betalning. På så sätt kan du nå nya målgrupper och användare. Ofta har du stora möjligheter att rikta dig till väldigt specifika målgrupper baserat på intressen, ålder, geografiska platser med mera. Är du intresserad av sådana aktiviteter i någon av kommunens huvudkonton, kontakta den centrala kommunikationsavdelningen.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsenheten, kommunkansliet

Självservice & blanketter