varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Checklista för sociala medier ur ett juridiskt perspektiv

1. Avtal

Har ni gått igenom avtalsvillkoren för de sociala medierna?

2. Interna regler

3. Allmän handling, bevarande och arkivering, samt gallring

4. Enskilda ärenden och personuppgifter

  • Hur hänvisar ni enskilda ärenden (personuppgifter, ekonomiska förhållanden) till en annan kanal än det sociala mediet, till exempel direkt till handläggare?
  • Har ni läst igenom Datainspektionens riktlinjer om personuppgifter i sociala medier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.?
  • Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som nämnden själv publicerar och personuppgifter som andra publicerar på sidan. Detta innebär att nämnden ansvarar för att Dataskyddsförordning (GDPR) följs och att ingen behandling av personuppgifter förekommer som kränker enskildas personliga integritet.
  • De flesta sociala medier är molntjänster, det innebär att personuppgiftsbiträdesavtal måste finnas om personuppgifter behandlas i mediet.

5. Informationskrav 

Har ni informerat i det sociala mediet om att användarna inte får göra inlägg med

— kränkande uppgifter
— uppvigling, hets mot folkgrupp
— barnpornografibrott
— olaga våldsskildring
— upphovsrättsintrång?

Har ni i det sociala mediet informerat om

— verksamhetens identitet och att det är en del av Varbergs kommun
— syftet med att använda mediet
— att inlägg blir allmänna handlingar
— vilka uppgifter som inte får publiceras i det sociala mediet (se ovan)
— vilka åtgärder myndigheten vidtar om någon bryter mot reglerna (ta bort inlägg)

Om ni själva använder cookies (t. ex. på webbplats eller blogg), har ni också informerat om att

— webbplatsen innehåller sådana
— för vilket ändamål dessa används
— hur användaren kan förhindra dem?

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter