varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Riktlinjer: Det här gäller för konton i Varbergs kommuns regi i sociala medier

Dessa riktlinjer gäller för konton i Varbergs kommuns regi.

 • Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med kommunikatör på din förvaltning.
 • Gå igenom checklista för sociala medier ur ett juridiskt perspektiv.
 • Formulär – fyll i och skicka till kommunens centrala kommunikationsenhet.
 • Det ska göras minst cirka 3-4 inlägg per vecka för konton på Facebook, Twitter och Instagram. När det gäller bloggar bör det göras minst ett inlägg i månaden, men helst fler. Det finns kanaler som har lite annorlunda användningsområden (till exempel Flickr, Youtube och Bambusers) och skiljer sig från andra sociala medier. Aktivitet på dessa konton behöver inte ha en regelbundenhet utan kan vara kopplat till händelser eller särskilda event. Dock bör kontona ha aktivitet någon gång per halvår. Inaktiva konto som inte följer dessa riktlinjer ska stängas ner. Är du osäker så överväg att istället använda befintliga huvudkonton.
 • Kommentarer/frågor ska under arbetsveckan bemötas/besvaras så skyndsamt som möjligt, inom 24 timmar. Efter helg ska svar ges snarast möjligt kommande arbetsdag. Om frågans art är sådan att snabbt svar inte kan ges, berätta det i kommentarsfältet så att frågeställaren ser att vi uppmärksammat och arbetar med att ta fram ett svar.
 • Avsluta alltid ett svar på en fråga eller kommentar med ditt förnamn och om plats finns och det är relevant, även med befattning och vilken verksamhet du företräder. På Facebook kan du som administratör se namnet automatiskt på övriga administratörer som publicerar. Detta ser dock inte allmänheten, därför är det viktigt att du skriver under med förnamn och förvaltning.
 • Om en kommentar bryter mot kontots regler ska den raderas. Gör då ett inlägg i tråden som berättar att en eller flera kommenater tagits bort på grund av att de bryter mot reglerna.
 • Kontot ska bevakas kontinuerligt. Gör en egen bedömning i vilken mån en ökad bevakning krävs under till exempel kriser eller viktiga händelser.
 • Undvik att publicera inlägg precis innan helg om det inte finns någon som bevakar och svarar på följdfrågor innan det är vardag igen.
 • För förvaltningar ska profilbilden alltid vara Varbergs kommuns logotyp i färg mot en vit bakgrund.
 • Bakgrundsbilden ska vara relaterad till din verksamhet. Tänk på upphovsrätten. Mått för bakgrundsbilder Länk till annan webbplats..
 • Det ska finnas en presentation om verksamheten och kontot under “Om” / ”About”.
 • Om det finns utrymme under “Om” / ”About” ska utförlig text finnas med (gäller framförallt bloggar och Facebook). Exemplet nedan är från Varbergs kommuns huvudsida på Facebook (2017-01-03) och kan med fördel återanvändas helt eller delvis. För instagramkonton bör du länka till sidan varberg.se/ominstagram Länk till annan webbplats. i beskrivningstexten.

Du är välkommen att kommentera och ställa frågor om kommunens verksamhet samt gilla och dela inlägg på vår sida. 

Sidan bevakas under kontorstid, inlägg som görs under helger hanteras kommande vardag. Vi försöker svara omgående på inkomna frågor, men ofta behöver vi skicka en fråga vidare inom organisationen och återkommer då så snart vi har fått ett svar. För komplexa frågor som ofta resulterar i följdfrågor och som kräver en nyanserad dialog förbehåller vi oss rätten att hänvisa till andra kontaktvägar. Tänk på att inte lägga ut känslig information om enskilda personliga ärenden på sidan. I sådana frågor hänvisar vi till e-post, telefon eller brev.  

Vi har inte möjlighet att bevaka eller besvara inlägg på andra sidor där vi omnämns.  

Inlägg som riskerar att kränka enskilda personers integritet eller uppgifter som kan innebära brott får inte publiceras här. 

Kommentarer kommer att tas bort om de innehåller: 
• sekretessbelagda, känsliga eller integritetskränkande uppgifter
• förtal, angrepp eller förolämpningar mot person eller grupp
• hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
• svordomar eller obscena ord
• olovliga våldsskildringar eller pornografi
• uppmaningar till brott eller uppgifter som skulle kunna innebära brott
• olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
• kommersiella budskap eller reklam
• länkar till innehåll enligt ovan

Om någon upprepade gånger bryter mot dessa riktlinjer, kan vi komma att spärra den personens möjlighet att fortsättningsvis göra inlägg på sidan. 

Sidan är inte heller en arena för politisk debatt eller en anslagstavla för information från andra organisationer eller aktörer.

Om du hittar ett inlägg som du anser strider mot reglerna ovan är vi tacksamma om du skickar ett meddelande till oss.

När foton eller filmklipp laddas upp på Facebooksidan måste personer som är avbildade eller medverkar ha samtyckt till publicering. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter