Sök

Formulär inför start av konto i sociala medier

Det är viktigt att Varbergs kommun har en samlad förteckning över alla officiella och aktuella konton. Därför ska detta formulär fyllas i om du önskar starta ett nytt konto. På så sätt kan vi också vägleda och ge hjälp inför en eventuell start.

Innan du fyller i formuläret ber vi dig att läsa igenom riktlinjer för konton i Varbergs kommuns regi i sociala medier. Ditt ifyllda formulär hamnar hos den centrala kommunikationsavdelningen på Kommunstyrelsens förvaltning som sedan kontaktar dig och ansvarig chef. Avvakta att starta konto innan ni fått återkoppling.

Fyll i formulär och skicka


(Ja/nej)

(Ja/nej)

(ex. Instagram, Facebook etc. Om du är osäker, skriv det här)

(Försök att beskriva så tydligt som möjligt, så ökar våra möjligheter till att ge er råd och stöd)

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter