varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Upphovsrätt

Läs även: Riktlinjer för bildhantering

Att använda andras bilder

Upphovsrätten för bilder och filmer gäller även i sociala medier, precis som när du publicerar material på webben. Kontrollera äktheten i materialet och se till att du har upphovsrättsinnehavarens tillstånd att återpublicera. Ska du använda bilder så använd gärna bilder från Varbergs kommuns interna bildbank (iCat) eller dina egna bilder.

Du kan även använda bilder från Flickr. Där kan personer ladda upp bilder med en licens som kallas Creative Commons. Det innebär att de ger andra rätten att använda deras bilder utan att de behöver kontaktas.

Läs mer om Creative Commons

Video: Creative Commons förklarat på ett enkelt sätt.

Upphovsrätten gäller alltid. Men ibland kan det vara krångligt att få tag på den personen som har upphovsrätten för verket. Därför skapades CC (creative commons). Genom CC har du redan fått rättigheten att använda verket. Till en sådan här licens går det sedan att koppla fyra stycken villkor.

  • BY – Attribution. Du måste berätta vem som är upphovsmannen, detta går inte att avtala bort.
  • NC – Noncommercial. Verket får inte användas i kommersiella sammanhang. Du får alltså inte tjäna pengar på verket.
  • SA – Share-alike. Dela lika. Du tillåter bearbetning av verket men det nya verket måste spridas under samma villkor som ditt, dvs också under SA tillägg. Du kan inte bearbeta mitt verk för att sedan inte låta någon annan bearbeta ditt verk.
  • ND – No Derivative Works Inga bearbetningar. Du får använda det fritt, sprida och kopiera, men inte bearbeta det.

Dessa villkor går att pussla med lite som man vill och tycker är lämpligt för det verk man har. För konto i Varbergs kommuns namn använd med fördel BY, NC och ND. Tänk dock på att när det gäller BY (erkännande) kan det på ett delat konto där flera olika personer inom din verksamhet publicerar bilder vara svårt för någon annan att veta vem som tagit bilden och risken finns att endast “Varbergs kommun” kommer anges som upphovsman snarare än “Varbergs kommun/NN”.

När du själv tar bilder

Varbergs kommuns utgångspunkt för bildanvändning grundar sig i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges fyra grundlagar. Tryckfrihetsförordningen, i kombination med att vi arbetar med samhällsinformation, gör det i stor utsträckning möjligt för oss att använda och publicera bilder utan att ha tillstånd från den som avbildas.

Varbergs kommun vill dock visa respekt för den personliga integriteten genom att inhämta medgivande från avbildade personer så att de vet i vilket sammanhang en bild på dem kan förekomma. Det behöver inte vara en skriftligt medgivande, utan räcker med en muntlig överenskommelse, emn denna ska dock dokumenteras så att medgivandet går att spåra. Undantaget är bilder som illustrerar offentliga miljöer där det är svårt att be alla närvarande om medgivande.

För våra kommunala bolag gäller enligt Namn- och bildlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att all kommunikation behandlas som reklam, därför krävs alltid tillstånd från den som är avbildad.

Bilder på barn

För barn som befinner sig i kommunens förskoleverksamhet gäller andra lagar och regler. Stäm av vad som gäller med förvaltningens kommunikatörer om du är osäker.

Många skolor inhämtar skriftligt tillstånd från vårdnadshavare i början på skolåret. Det är upp till varje förvaltning att bestämma vilka rutiner som ska gälla inom förvaltningen.

En bild är en personuppgift

En bild på en person är att anses vara en personuppgift. Enligt Personuppgiftslagen (PuL) går det bra att publicera personuppgifter på webben så länge de är ostrukturerade. I normalfallet när organisationer skapar en profil i sociala medier är personuppgifterna som organisationen behandlar och har tillgång till ostrukturerade i lagens mening. När uppgifterna är ostrukturerade är publicering tillåten så länge uppgifterna inte är kränkande. Exempel på kränkning enligt lag är om man röjer en person med skyddad identitet eller med skyddade adressuppgifter.

Medborgare som lägger upp bilder i Varbergs kommuns sociala mediekanaler

Tänk även på att informera användare vad som gäller om du ber dem ladda upp bilder på exempelvis en Facebooksida (eftersom Varbergs kommun blir ansvarig för allt som läggs på våra Facebooksidor) eller om du ber personer dela bilder under en hashtag på Twitter eller Instagram som du tänker använda i andra sammanhang eller publicera i en annan kanal. Informera användarna att de måste ha upphovsrätten till bilden och att Varbergs kommun får rätt att använda bilden. I Om-rutan för kontot går det bra att skriva till exempel: “Genom att ladda upp bilder intygar du att du har upphovsrätten till bilden och att Varbergs kommun får använda den.”

Dina och din verksamhets bilder

Har du ett instagramkonto är det bra om du anger vad som gäller för bilderna som publiceras där. Utgå med fördel från Creative Commons.

Upphovsrätt gällandes logotyper för sociala medier

När du väl skapat ett konto i sociala medier vill du kanske annonsera om att du finns där. Men läs först på kring vad som gäller angående användning av de olika logotyperna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter