varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Alvgatans förskola

Alvgatans förskola ligger på Breared i centrala Varberg. På förskolan är barnen indelade i mindre grupper och varje grupp har ansvariga pedagoger knutna till sin grupp, detta för att lättare kunna följa barnens intressen, behov och utveckling.

På förskolan arbetar vi utifrån ett projektinriktat och utforskande arbetssätt. Det innebär att barnens intressen och nyfikenhet är i fokus för lärande, och utifrån barnens frågor bygger vi verksamheten. Vi delar under förmiddagen upp barnen i mindre projektgrupper. Övrig tid är grupperna knutna till arbetslaget.

Inspirerande lärmiljö

Vi vill erbjuda en kreativ, föränderlig och inspirerande lärmiljö som speglar projektet, det innebär att barnen har ett reellt inflytande i verksamhetens utformning och innehåll. Som vårdnadshavare görs du delaktig i ditt barns vardag på förskolan genom veckodokumentation som mailas hem. Varje månad informerar förskolechefen om vad som är på gång på förskolan via månadsbrev.

Vi vill verka för att skapa en förskola där de får möjlighet att upptäcka det icke förväntade i form av lärmiljö och aktiviteter.

Du är varmt välkommen att hälsa på vår förskola för att ta del av verksamheten och möta någon av pedagogerna!

Viktig information om Alvgatans förskola

Varbergs Fastighets AB har från Varbergs kommun fått i uppdrag att bygga en ny förskola i Breared som kommer få namnet Klapperstenen. Den nya förskolan förväntas vara klar för förskoleverksamhet hösten 2021 med Varbergs kommun som huvudman. 

Barn som går på Alvgatans förskola kommer när Klapperstenen är klar att flytta från sina nuvarande lokaler till sina nya lokaler och få en ny modern utomhusmiljö.

När Klapperstenen nästan är färdigt kommer barn och vårdnadshavare att bjudas in till en familjedag där alla kan få en förhandsvisning av den nya förskolan och dess utomhusmiljö. Klapperstenen förväntas starta sin förskoleverksamhet hösten 2021.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Alvgatans förskola

Självservice & blanketter