Sök

Applagårdens förskola

Applagårdens förskola ligger i centrala Bua med närhet till skog, hav, bibliotek och gymnastiksal. Förskolan har fyra avdelningar, två yngrebarnsavdelningar och två äldrebarnsavdelningar.

Under hösten 2021 beräknas en ny förskola stå färdig, bredvid Buaskolan, där det kommer att finnas fyra avdelningar.

Applagårdens förskola erbjuder ditt barn en trygg och lärorik tid. Personal och barn arbetar mycket tillsammans med språk, naturvetenskap/teknik och hälsa/välmående i den planerade undervisningen. Barnen är ute mycket och vi tar till vara på naturen runt omkring förskolan. På förskolan planeras dagen så att omsorg, utveckling och lärande får lika stort utrymme.

Förskolans lärmiljöer

Förskolan har också en stor varierad och kreativ gård med många härliga lekredskap för alla åldrar. Gårdens ytor går även att begränsa så att de yngre barnen får en egen gård. Förskolan har olika rum med olika pedagogiska inriktningar till exempel vetenskapsrum och konstruktionsrum. Personalen på förskolan arbetar ständigt med att utveckla förskolans lärmiljöer så att de utmanar barnen. Barnen får också möjlighet ha gymnastik i Buaskolans idrottshall som ligger bredvid förskolan. Det är mycket uppskattat.

Delaktiga vårdnadshavare

På förskolan arbetar närvarande pedagoger som stöttar ditt barn i dess utveckling. Personalen dokumenterar barnens utveckling och lärande i Unikum för att du som vårdnadshavare ska bli delaktig och barnen själva få se sitt eget lärande. För personalen är det viktigt att du som vårdnadshavare är delaktig i barnens vardag på förskolan. Som vårdnadshavare är du alltid välkomna in i verksamheten.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.00 - 18.00 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Applagårdens förskola

Självservice & blanketter