Sök

Åskloster förskola

Åskloster förskola ligger mitt i Åskloster samhälle, ca 13 km norr om Varberg. Åskloster förskola har tre avdelningar, avdelningarna Tryggheten och Möjligheten för de yngre barnen och avdelning Nyfikenheten för de äldre.

Lärmiljöer

På Åskloster förskola finns en varierad och kreativ gård. Gården har många härliga lekredskap för alla åldrar. Inomhus erbjuds barnen nya och ljusa rum med olika pedagogiska inriktningar som lätt går att anpassa efter barnens behov och önskemål samt härliga kreativa rum för skapande. Personalen arbetar ständigt med att utveckla lärmiljöerna så att de utmanar barnen.

Tryggt och lärorikt

Åskloster förskola erbjuder ditt barn en trygg och lärorik tid. Personal och barn arbetar mycket tillsammans med språk, naturvetenskap/teknik och hälsa/välmående i den planerade undervisningen.

Barnen är ute mycket och vi tar till vara på naturen runt omkring förskolan. På förskolan planeras dagen så att omsorg, utveckling och lärande får lika stort utrymme.

Dokumentation och delaktighet

Hos oss får ditt barn närvarande pedagoger som stödjer ditt barns utveckling och uppmuntrar till samspel och lärande i lekfulla miljöer. Personalen dokumenterar arbetet på förskolan för att utveckla verksamheten, reflektera över barnens lärande och för att du som vårdnadshavare ska bli delaktig i barnens vardag på förskolan. För personalen på Åskloster förskola är det viktigt att barnen och du som vårdnadshavare känner er trygga och har möjlighet till inflytande. Vi har föräldramöten, samråd samt utvecklingssamtal regelbundet.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen in i verksamheten.

Förskolans mat

Barnen på förskolan erbjuds en varierad kost som innehåller mycket grönsaker. Maten som serveras på förskolan tillagas på Limagården i Väröbacka.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.00 - 17.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Åskloster förskola

Torvvägen 38

432 96 Åskloster

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter