Sök

Barnabro förskola

Barnabro förskola är en liten förskola som ligger i utkanten av centrala Varberg. Förskolan har två avdelningar, Nordan för barn i åldrarna 1-3 år och Sunnan för barn i åldrarna 3-6 år. Förskolan ligger i ett lugnt villaområde med närhet till naturen. Den dagliga utevistelsen är viktig och vi flyttar ofta ut vår undervisning på gården eller till Enebacken, ett naturområde som vi ofta besöker.

För att säkerhetsställa barnens utbildning och undervisning arbetar vi i riktning mot alla mål i förskolans läroplan. Vi har delat in målen i ett pedagogisk årshjul som innefattar fyra fokusområden; socialt och emotionellt, språk, matematik och miljö, naturvetenskap och teknik. I vårt systematiska kvalitetsarbete utvärderar och utvecklar vi vår utbildning kontinuerligt. Likabehandlinsplanen är ett levande dokument som revideras kontinuerligt tillsammans med specialpedagog och rektor.

Undervisning

Undervisningen på Barnabro förskola sker i mindre grupper, där varje barn blir sedd och lyssnad på både i planerad och spontan form. Genom att dela barngruppen kan vi anpassa innehållet i undervisningen för att möta barnets behov och intressen. Det innebär även större delaktighet och inflytande samt en lugnare miljö att utvecklas och må bra i. Vi använder oss av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd som komplement för att främja barnens språkutveckling.

Trygghet, glädje och förståelse

Förskolan präglas av trygghet, glädje och förståelse där barnens intresse och behov har stor betydelse. Relationer är därför viktiga, pedagogerna är nära barnen, lyssnar in deras intresse, vad de har att säga och är medforskare i leken.

Maten som serveras på Barnabro förskola tillagas på Trönningesskolan.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag mellan kl 06.30-17.30.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Barnabro förskola

Självservice & blanketter