Sök

Björnligans förskola

Välkommen till Björnligans förskola! På förskolan finns de två avdelningarna Nallen för barn i åldrarna 1-3 år och Pandan för barn i åldrarna 3-5 år.

Projekterande arbetssätt

På Björnligans förskola har vi ett projekterande arbetssätt vilket innebär att vi arbetar undersökande och utforskande. Vi låter barnens intresse, nyfikenhet och behov påverka innehållet i utbildningen. På så vis får barnen möjlighet att vara aktiva och kommunikativa i lärprocesserna. Pedagogernas roll är att vara medforskare och att tro på det kompetenta barnets lust och nyfikenhet att utforska omvärlden, det vill säga söka kunskap tillsammans med barnen.

Vi vill skapa möten och förutsättningar för barnen att utveckla kunskap genom olika uttrycksformer som t.ex. lek, skapande, rörelse, musik, dans, drama och digitala verktyg. Hos oss ska fantasi, estetik och skapande vara lärprocesser som är grunden för vårt arbetssätt.

Pararbete

På Björnligans förskola arbetar vi i par måndagar till torsdagar mellan klockan 9 och 12. Då är alla barnen uppdelade i mindre grupper med två pedagoger i varje grupp. Pedagogerna dokumenterar gruppens arbete under veckan och delger projektdokumentationen till vårdnadshavarna via lärportalen Unikum.

Lärmiljö/pedagogisk miljö

Förskolans lärmiljö är mer än bara den fysiska miljön. Värdegrund, förhållningssätt och pedagogiskt ledarskap präglar verksamheten. Barnens intressen, behov och avdelningens olika projekt ligger till grund för hur den fysiska lärmiljön förändras. Nyfikenheten lockar barnen att använda alla sina sinnen. Vi har en stimulerande utemiljö som inbjuder till lek och lärande. Björnligans förskola har en härlig närmiljö med närhet till skog, ängar och hav.

Välkommen att besöka Björnligans förskola

Du är välkomna att kontakta oss och boka ett besök för att få mer information om Björnligans förskola så vi kan ta emot ditt barn på bästa sätt.


Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Björnligans förskola

Självservice & blanketter