Sök

Bolmens förskola

 

Vi är en förskola där vi ser alla barn som rika och kompetenta utifrån sina egna förmågor. Vi vill att vår förskola ska vara en demokratisk mötesplats där alla barn och vuxna ska ha möjlighet att vara sitt bästa jag.

Bolmens förskola ligger i centrala Varberg. Förskolan består av sex arbetslag, Apollon och Athena 1–2 år, Rubinen och Pegasus 2–4 år, Safiren och Fenix, 4–6 år.

Projektinriktat arbetssätt

På Bolmens förskola bildar trygghet, utveckling och lärande en helhet med utgångspunkt från förskolans styrdokument. Vi utgår från ett projektinriktat arbetssätt, vilket innebär att vi arbetar utforskande tillsammans med barnen. Barnen har ett reellt inflytande genom att vi utgår från deras fantasi, lek, nyfikenhet, intressen och tankar i vår utbildning och undervisning. De är på så vis aktiva och delaktiga i lärprocesserna.
Under del av dagen delas barnen in i mindre projektgrupper knutna till två ansvarspedagoger som följer, dokumenterar och undervisar utifrån barnens intressen, behov och utveckling.

Våra lärmiljöer

Våra lärmiljöer, både inomhus och utomhus, är föränderliga och varierande samt anpassas utifrån barnens intressen. Vi erbjuder material och miljöer som är estetiska, digitala, sinnliga, magiska, utforskande och experimenterande och som stimulerar barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Läs mer och se bilder på Lärmiljöer Bolmens förskola.

Vårdnadshavarens delaktighet

Som vårdnadshavare görs du delaktig i ditt barns vardag på förskolan genom daglig kontakt vid hämtning och lämning, informationstavla i tamburen, ögonblicksbilder på ditt barn via MMS och digital dokumentation veckovis. Rektor skickar varje månad hem informationsbrev kring vad som är aktuellt på förskolan.

Tillagningskök

Maten som serveras kommer från vårt eget tillagningskök där barnen har möjlighet att vara delaktiga vid matlagning och önskemål kring meny.

Du är varmt välkommen att hälsa på vår förskola för att ta del av verksamheten och möta någon av pedagogerna!

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Bolmens förskola

Självservice & blanketter