Sök

Brunnsbergs förskola

Brunnsbergs förskola ligger i centrala Varberg, alldeles nära skog, äng och en fin offentlig lekplats. Förskolan har två hemvister, Norr med barn 3–6 år och Söder med barn 1-3år.

Vårt arbete utgår från skollagen och förskolans läroplan, Lpfö-18. Läroplanen ligger till grund för vårt värdegrundsarbete, vårt arbete med utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande.
Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
För oss på Brunnsberg är det viktigt att både barn och föräldrar känner sig trygga. Barns glädje och nyfikenhet är grunden i ett livslångt lärande.

Pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska verksamheten utgår från ditt barns behov och gruppens behov som helhet.
Vi följer upp och reflekterar över vad vi gör genom pedagogisk dokumentation. I vår dokumentation kan vi se lärandeprocesser och hur barnen erövrar sin omvärld.
Det ger oss också möjlighet att reflektera över vårt förhållningssätt och tydliggör hur vi lär av varandra.

I vårt kommunikationsverktyg Unikum kan ni som vårdnadshavare också följa vad vi gör på förskolan.

Maten som serveras kommer från Östergården. Maten lagas utifrån Varbergs kommuns kostpolicy. Barnen äter också frukost och mellanmål på förskolan. Varje förmiddag bjuds barnen på frukt.

Välkommen till oss!

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Brunnsbergs förskola

Självservice & blanketter