Sök

Bumerangens förskola

Bumerangens förskola ligger i centrala Varberg alldeles nära skog, äng och en fin offentlig lekplats. Bumerangens förskola har sex avdelningar, fördelade på två plan. Vi har 4 avdelningar med barn 3–6 år och 2 avdelningar med barn 1–3 år. Förskolan har en stor utegård som är indelad i mindre gårdar. Utemiljön är anpassad för olika åldrar.

Vårt arbete utgår från skollagen och förskolans läroplan, Lpfö-18. Läroplanen ligger till grund för vårt värdegrundsarbete, vårt arbete med utveckling och lärande samt arbetet med delaktighet och inflytande.
Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Trygghet i fokus

För oss på Bumerangen är det viktigt att både barn och föräldrar känner sig trygga. Barns glädje och nyfikenhet är grunden i ett livslångt lärande.
Den pedagogiska verksamheten utgår från ditt barns behov och gruppens behov som helhet.

Pedagogisk dokumentation

Vi följer upp och reflekterar över vad vi gör genom pedagogisk dokumentation. I vår dokumentation kan vi se lärandeprocesser och hur barnen erövrar sin omvärld.
Det ger oss också möjlighet att reflektera över vårt förhållningssätt och tydliggör hur vi lär av varandra.

I vårt kommunikationsverktyg Unikum kan ni som vårdnadshavare också följa vad vi gör på förskolan.

Tillagningskök

Bumerangen har eget tillagningskök som är mycket uppskattat hos barn och personal. Maten lagas utifrån Varbergs kommuns kostpolicy.

Välkommen till oss!

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Bumerangens förskola

Självservice & blanketter