Sök

Ekebo förskola

Ekebo förskola är en förskola med plats för ca 20 barn i åldrarna 1–4 år
Förskolan har ett arbets- och tankesätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Förskolan arbetar med en föränderlig lärmiljö som följer barnens intresse och utveckling. Vårt förhållningssätt till barnen innebär att vi hjälper till att stötta barnens självständighet och förstärker deras självkänsla. Vi vill uppmuntra till egna tankar och teorier som vi gemensamt utforskar och upptäcker för att bli goda demokratiska medborgare.

Förskolans arbetssätt

Ekebo förskola lägger stor vikt vid barnens rätt att bli sedda, hörda och lyssnade till, genom detta arbetssätt ges barnen förutsättningar för att samarbeta och samspela med varandra och med pedagoger.
Vi arbetar med projekt i små barngrupper där vi utgår från barnens intressen. Barnen undervisas i olika miljöer (ateljéer) där de ges möjlighet att tillägna sig kunskap genom olika uttrycksformer så som bild och form, musik och rörelse, konstruktion, ljud, ljus och digitala verktyg.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Ekebo förskola

Självservice & blanketter