Sök

Göthriks förskola

Göthriks förskola är en förskola med tre avdelningar för barn 1-5 år. På avdelningarna Radion och Sändaren går barn i åldrarna 1-4 år. På avdelning Masten går alla barn som är 5 år och hit kommer även femåringarna från Hunnestad och Ekebo förskola.

Göthriks förskola har ett arbetssätt som är inspirerat av Reggio Emiliapedagogiken.
På Göthriks förskola tror vi på att barnen föds kompetenta och har viljan att lära sig redan från första början. Pedagogerna runt barnen finns där för att inspirera och synliggöra barnens förmågor och vi lär tillsammans. Vi tror på tillgänglighet mellan pedagoger, barn och föräldrar med en god kommunikation.

Miljö och utevistelse

Miljön som den tredje pedagogen ska vara tillgänglig, tillåtande, inspirerande och tydlig för att få ett bra möte för lärande.
Utevistelse i olika miljöer i alla väder är en stor och viktig del av verksamheten.

Vårdnadshavaren ges möjlighet att följa verksamheten, barnets utveckling och lärande genom Unikum.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Göthriks förskola

Hunnestad Öster 65B

432 91 Varberg

Hitta på karta Länk till annan webbplats.


Självservice & blanketter