Sök

Håstens förskola

Håstens förskola är en förskola för alla. I vår utbildning är kommunikation, tillit och lek ständigt i fokus och alla ska uppleva våra ledord - trygghet, glädje, och förståelse.

Håstens förskola är en nybyggd förskola som stod klar i april 2020. Förskolan är byggd på ett plan och har plats för 140 barn.

Tillsammans med barnen skapar vi miljöer som genomsyras av lek, lärande och utforskande. Barnens intresse, nyfikenhet och behov har stor betydelse när vi planerar och genomför undervisning i utbildningen. Med nya lokaler inomhus och ny utomhusmiljö är ambitionen att arbeta mycket med att förändra och iscensätta olika pedagogiska miljöer som utmanar, utvecklar och lockar till lek och lärande.

Utforskar tillsammans

Hos oss är relationer viktiga. Pedagogerna håller sig nära barnen för att upptäcka och utforska tillsammans och för att lyssna in barnens tankar och idéer. Det innebär att vi är nära i lek och ständigt reflekterar över barnens delaktighet och inflytande. Vi bygger vårt arbete utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet. Allt för att skapa en trygg omsorg och för att ge bästa möjliga förutsättningar för barns lärande och utveckling.

Trygghet för alla

För oss är bemötande och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare viktig. Det ger goda relationer som leder till trygghet för alla. Detta sker exempelvis vid lämning och hämtning, vid utvecklingssamtal och genom dokumentation via Unikum.

Tillagningskök

Vi har ett eget tillagningskök. Det innebär att all mat lagas från grunden på förskolan och barnen får möjlighet att följa processen, känna lukten från tillagning och se råvarorna.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Håstens förskola

Västgötagatan 374

432 30 Varberg

Hitta på karta Länk till annan webbplats.


Självservice & blanketter