Sök

Klapperstenens förskola

Klapperstenens förskola

Klapperstenens förskola på Breared stod klar för inflyttning i augusti 2021. Byggnaden är två plan med plats för totalt 160 barn. Utemiljön består av tre olika gårdar och närhet till skog, äng och hav. Förskolan har sitt eget tillagningskök där all mat lagas från grunden.

På nedre plan går de yngre barnen i två större hemvister. De äldre barnen går på övre plan i två större hemvister. Inom varje hemvist delas barnen in i 3-4 grupper med två pedagoger i varje grupp.

Under förmiddagstid arbetar pedagogerna i par med en bestämd grupp på 9-15 barn, beroende på ålder, och under eftermiddagstid arbetar man i blandade grupper utifrån barnens intressen och behov.

Trots att det är en stor förskola är ambitionen att organisera för det lilla i det stora för att skapa trygghet för barn och för vårdnadshavare i alla olika sammanhang.

Projektinrikat arbetssätt

Förskolan utgår från Reggio-Emilias filosofi och arbetssättet är projektinriktat. Det betyder att alla arbetar med olika projekt som utgår från barnens intressen under ett gemensamt övergripande tema. Vi vill skapa en förskola där barnens delaktighet och inflytande tas på allvar. De tillgängliga lärmiljöerna skapas och förändras utifrån barnens intressen, behov och de olika projekten som pågår.

Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utvecklas, lära och förmedla sig genom många olika uttrycksformer som t.ex. lek, skapande, rörelse, musik, dans, drama och digitala verktyg. Hos oss ska fantasi och kreativa lärprocesser vara en viktig del av det barnen får uppleva i förskolan.

Det kompetenta barnet

Förskolan står för en tro på det kompetenta barnet och pedagogerna försöker skapa en plats där barnens röster och tankar sätter prägel på den undervisning som bedrivs på förskolan, en plats där barnen har möjlighet att påverka sin vardag, sin utbildning och undervisning.

Delaktighet hos vårdnadshavare

Som vårdnadshavare görs du delaktig i ditt barns vardag på förskolan genom projektdokumentation som läggs i lärplattformen Unikum, genom föräldramöten och individuella utvecklingssamtal.

Ni är välkommna att kontakta oss för ett besök på förskolan när ni ska välja förskola

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Klapperstenens förskola

Klapperstensgatan 1

432 56 Varberg

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter