Sök

Nedregårdens förskola

Nedregårdens förskola ligger i centrala Varberg. På förskolan finns de tre åldersblandade avdelningarna: Solen, Månen och Stjärnan.

På Nedregården är det barnens intressen, nyfikenhet och behov som ligger i fokus för lärandet och som är verksamhetens grund. Vi lägger stor vikt vid att skapa bästa möjliga möte för lärande och har ett tillåtande klimat. Lärandet sker genom lek, barns inflytande och fantasi. Förskolan präglas av trygghet och glädje och hur viktigt det är att ha roligt tillsammans. Vi vuxna är aktiva och medvetna pedagoger som finns i verksamheten för att utmana och inspirera barnen.

Förskolans målsättning

Nedregårdens övergripande pedagogiska målsättningar är:
• Att arbeta med digitala verktyg som ett komplement i leken för att ge ytterligare dimensioner i lärandet.
• Att skapa en trygg, trivsam och stimulerande miljö för barn och personal.
• Att barnen ska komma till förskolan med spänning och glädje och få en positiv och upplevelserik tid.
• Att genom lek skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande.
• Att skapa ett grundläggande förhållningssätt kring miljötänk.

Avdelningen stjärnan

På avdelningen Stjärnan finns kunniga pedagoger med mycket erfarenhet och kunskap om barnallergier och medicinering. Här finns väl inarbetade rutiner som möter barnens behov.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Nedregårdens förskola

Självservice & blanketter