Sök

Ramstorps förskola

Ramstorps förskola ligger i centrala Veddige, i en lantlig miljö med närhet till skog, ishall och bibliotek. Förskolan har två avdelningar, Pyret för barn 1-3 år och Polarn för barn 3-6 år. Barnen är uppdelade i mindre grupper på respektive avdelning.

På förskolan finns en gård som inbjuder till skapande och konstruktiv lek. Här finns det bl.a. vattenlek, pulkabacke, motorikbana, brädor, däck och redskap som kan användas till grovmotorisk lek och aktivitet. På gården finns buskar och träd, som gör att barnen hittar små ”kryp-in” och inspireras till kojbygge.

Nyfikenhet, lek och reflektion

På ett lekfullt sätt genomsyrar skriftspråket och matematiken verksamheten, både i lek och aktiviteter. Personal och barn arbetar också med naturvetenskap och teknik där barnens nyfikenhet och experimentlust får stå i fokus. Barnens lek uppmuntras genom att ge leken tid, utrymme och inspirerande material. Barnen får också tillfällen att reflektera över vad de upplever under sin tid i förskolan. Verksamheten utgår från förskolans läroplan. Där normer och värden, utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande är viktiga delar. Personalen använder sig av bildstöd som ett verktyg i sitt pedagogiska arbete.

Barnens lärande

Personalen är lyhörda och har ett medvetet förhållningssätt till barns utveckling och lärande. Ditt barn ses som kompetent och får därför lösa vardagsproblem på egen hand, under överinseende av personalen. Barnen har inflytande i det som sker på förskolan och de medvetandegörs om sitt eget lärande. Personalen dokumenterar barnens vardag och utveckling med hjälp av foto, filmer, teckningar och samtal.

Dialog med vårdnadshvare

Genom daglig kontakt med vårdnadshavarna när de hämtar och lämnar barnen, via Tempus och utvecklingssamtal skapar personalen ett gott samarbete med vårdnadshavarna.

Maten på Ramstorps förskola tillagas på Vidhögeskolan. Barnen har fruktstund på förmiddagen.


Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Ramstorps förskola

Självservice & blanketter