Sök

Siers förskola

Siers förskola ligger i Bläshammar, ca 5 km norr om Varberg. På förskolan finns tre avdelningar; Nyckelpigan för barn i åldern 1-3 år, Trollsländan och Fjärilen för barn i åldern 3-5 år. Förskolan har ljusa och rymliga lokaler, en stor gård samt närhet till skog och natur.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”
Läroplanen för förskolan 2018

Tillitsfulla relationer

Siers förskola präglas av trygghet, glädje och ett lustfyllt lärande. Tillitsfulla relationer är viktiga, pedagogerna arbetar nära barnen, lyssnar in deras intresse och är medforskare i leken. Leken är ett viktigt redskap för barns utveckling och lärande.

Undervisningen på förskolan

Undervisningen på Siers förskola sker i mindre grupper, både i planerad och spontan form. Genom att dela barngruppen kan innehållet i undervisningen anpassas för att möta barns behov och förutsättningar. För att främja barns språkutveckling används TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd som komplement. Detta bidrar också till att förtydliga den händelserika vardagen.

Nära samarbete med hemmet

För att barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt samarbetar förskolan på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmet. Detta sker i dagliga kontakter vid hämtning och lämning samt vid utvecklingssamtal. Som vårdnadshavare får du information via vår digitala plattform Unikum. Där kan du också ta del av utbildningens innehåll och följa ditt barns lärande.

Specialpedagog

I förskoleområdet finns tillgång till specialpedagog som kan ge stöd och handledning till personalen.

Maten på förskolan

På Siers förskola serveras mat som tillagats i Trönningeskolans kök.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag - fredag 06.30- 17.30

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Siers förskola

Bläshammarsvägen 2

432 95 Varberg

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter