Sök

Skällinge förskola

Vi tror på lärande genom lek och för oss är det därför viktigt att ta tillvara på barnens glädje att leka i vår utbildning och undervisning. Undervisningen sker utifrån läroplanens mål och vi använder oss av leken som ett verktyg.

Vi lägger stor vikt vid ord som självständighet, nyfikenhet och lära tillsammans.
Under dagen på förskolan delar vi in barnen i mindre grupper, Bryggan, Flotten och Båten för att möta och följa barnens intresse, behov och utveckling. Vi har nära till natur och grönområden som vi utforskar tillsammans.

Delaktighet och trygghet

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen ska känna sig delaktiga och på så sätt kunna påverka innehållet. För att ge möjlighet till alla barns lika värde, använder vi oss bland annat av verktyg som bild- och teckenstöd. Med tydlighet och struktur i vardagen skapar vi trygghet för alla barn.

Samarbete med skolan

Skällinge förskola är hopbyggd med Skällinge skola, samarbetet emellan förskolan och skolan är mycket bra. Övergången mellan förskola och skola sker på ett naturligt och tryggt sätt.

Du är varmt välkommen att hälsa på vår förskola för att ta del av verksamheten och möta någon av pedagogerna!

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Skällinge förskola

Köpmansvägen 95

432 99 Skällinge

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter