Sök

Skeppets förskola

Skeppets förskola ligger i Tångaberg, ca 1 mil norr om Varberg. Förskolan ligger i ett lugnt villaområde med skog runt knuten och en kort promenad från havet.

Skeppets förskola har en stor gård som ger möjlighet till lek och motorisk träning. En del av gården består av stora träd och naturtomt. Detta ger en stimulerande och varierande lekmiljö samt skugga soliga dagar. Barn och personal är även ute i närmiljön och vi använder oss av skog och hav i det pedagogiska arbetet.

Lust och lärande för livet

Personalen arbetar utifrån läroplanen med fokus på barns trygghet och lärande. Vår vision är en gemensam barn och kunskapssyn. Med temainriktning och i vårt dagliga arbete samt med stor respekt för individen vill vi ge barnen på Skeppets förskola en lust och ett lärande för livet.

Tillit och trygghet

Vi pedagoger är övertygade om att all utveckling och lärande bygger på tillit och trygghet i vår verksamhet. Vi arbetar mycket för att alla ska känna sig lika mycket värda och respektera varandras olikheter. Det ska vara roligt att gå till förskolan och det är viktigt att vi pedagoger bemöter barn och föräldrar positivt. Vi vill stärka varje barns självkänsla, självförtroende och lärande genom att utveckla de positiva sidorna hos varje individ.

Vi pedagoger ska vara uppmärksamma på alla barns lika möjlighet till inflytande samt att vi ser alla barn som kompetenta individer med olika erfarenheter och kunskaper. Vi ska möta varje barn där de befinner sig i sin utveckling och utmana de vidare.

Maten på förskolan

På Skeppets förskola serveras mat som tillagas på Limagårdens kök i Väröbacka.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag - fredag 6.30-17.30.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Skeppets förskola

Skepparns väg 33

432 95 Varberg

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter