Sök

Avdelning Ängen

På avdelningen Ängen är barnen 3-5 år. Just nu finns det 24 barn och 4 pedagoger på avdelningen.

Lärmiljö/pedagogisk miljö

Miljön ska vara tilltalande och tillgänglig för att skapa utmaningar och upplevelser. Barnen får möjlighet att pröva/utforska olika material och delta i gemensamma aktiviteter och lekar. Detta innebär att lärmiljön både inne och utomhus är föränderlig för att på så vis följa barnens intressen och gruppernas projekt.

Inflytande och delaktighet

Vi stävar efter att möta varje barn utifrån deras förmågor och intressen. Vi vill ta vara på barnens egna tankar för att bli medforskare i deras utforskande och lärande/lek.

Just nu

Vi erbjuder olika aktiviteter som lek, motorik, dans, bokläsning och skapande i olika former. Barnen vill gärna utforska vår härliga närmiljö och varje vecka går vi på utflykt. Vi arbetar med tema orsak-verkan.

De två grupperna på avdelningen heter Ängen 1 och Ängen 2.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter