Sök

Avdelning Gläntan

På avdelning Gläntan finns de yngsta barnen 1-3 år. Just nu finns det 11 barn och 4 pedagoger på avdelningen.

Lärmiljö/Pedagogisk miljö

Gläntan erbjuder barnen en varierande och lärande miljö som kontinuerligt förändras efter barnens intressen och behov. Vi ger barnen tillfälle att utvecklas genom olika upplevelser och uttryckssätt som t.ex. språk-sång, rytmik och rörelse.

Inflytande och delaktighet

Vi lägger stor vikt på att barnen ska bli självständiga individer och att de får pröva på utifrån sina egna förmågor. Vi lyssnar in och observerar barnen för att ge dem ökat inflytande i vår verksamhet.

Just nu

Temat för detta läsår är Orsak-Verkan. De två grupperna på Gläntan heter Äventyrarna och Solstrålarna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter