Sök

Avdelning Lyckan

Avdelning Lyckan är en resursavdelning där några av platserna är planerade för barn i behov av särskilt stöd. I nuläget har vi 14 barn i barngruppen och fyra pedagoger som arbetar på Lyckan. Pedagogerna har goda kunskaper och erfarenheter av att möta barn i behov av särskilt stöd.

Inkludering, inflytande och delaktighet

Vi har ett inkluderande arbetssätt där alla barn är delaktiga utifrån sin egen förmåga. Vi har ett öppet klimat på Lyckan där alla våra olikheter är berikande. Vi anser att det är viktigt att varje barn ska få så stort inflytande som möjligt och vi använder oss av olika metoder som exempelvis AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) för att möjliggöra det.

Lärmiljö/Pedagogisk miljö

Lyckan är en avdelning där vi lägger stort fokus på att erbjuda barnen en varierad miljö där de får möjlighet att lära genom upplevelser och genom att få pröva många olika uttryckssätt. Barnen har inflytande över verksamheten och vår lärmiljö.

Just nu

I vår arbetar vi med tema orsak-verkan där vi tar vara på barnens intresse och bygger vidare på det.

De två grupperna på Lyckan heter Stjärnorna och Solstrålarna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter