Sök

Stråvalla förskola

Förskolan är belägen i ett snabbt växande område i Varbergs kommuns mest nordligaste del. Förskolan stod färdig 2010 och har ljusa fina lokaler.

Åldershomogena grupper

Här arbetar pedagogerna i fyra åldershomogena grupper. De yngsta barnen har en egen hemvist där de tillbringar all sin inomhustid. När det är dags för vila sker detta i vårt inglasade uterum på låga sängar.

Olika lärmiljöer

De tre andra grupperna roterar i olika lärmiljöer utformade för att möta skilda delar ur läroplanen. På Solen möter barnen de estetiska målen i form av skapande, musik, drama och sinnesro. Men här finns även material för att möta teknik, naturvetenskap och att experimentera. På Månen, som också är matsal för barnen, är det fokus på språk och matematik. I Regnbågen står leken i stort fokus.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Stråvalla förskola

Åskärsvägen 1

439 65 Stråvalla

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter